Astmabehandling med steroider kan være problematisk for ældre

En del ældre astmatikere og KOL patienter behandlet med steroider vil kunne risikere at blive inficeret med en mycobaterie der ikke forårsage tuberkulose, men som er meget vanskelig at behandle med de hyppigst anvendt antibiotika. Personer skal ikke stoppe med at bruge steroider, men de skal holde tæt kontakt til deres læge, så de ikke … Læs mere Astmabehandling med steroider kan være problematisk for ældre

Børn med astma får unødvendig antibiotikabehandling

Ifølge ny forskning der offentliggøres under European Respiratory Society International Congress 2017 får børn med astma hyppigere penicillin på trods af, at der ikke er dokumentation for, at det vil forbedre deres situation. Det er vigtigt at holde sig for øje at overforbrug af antibiotika kan medføre en øgning i resistens og unødvendig anvendelse kan øge … Læs mere Børn med astma får unødvendig antibiotikabehandling

Kejsersnit og astma

Der har gennem de seneste år været en diskussion om årsagen til at børn født ved kejsersnit har en højere risiko for at udvikle astma. Det har været overvejet om bakteriepåvirkning i fødselsvejen kunne have en positiv effekt på det nyfødte barn. Et nyt europæisk studie har undersøgt forskellen på udvikling af astma i 3 … Læs mere Kejsersnit og astma