Fokus på barrierer i astmabehandlingen

En gruppe svenske forskere har undersøgt hvilke barrierer en gruppe på 14 patienter oplevede i deres astmabehandling. De fokuserede på tilgængelighed/anvendelighed (availability), tilgængelighed/modtagelighed (accessibility), antagelighed (acceptability) og kvalitet (quality). (Ref. 1) Patienterne demonstrerede barrierer i forhold til deres astmabehandling under hele deres behandlingsforløb. Det gjaldt: tilgængelighed/modtagelighed, opfattelsen af behandlingskvaliteten, egen mening om medicinen, livsomstændigheder, manglende … Læs mere Fokus på barrierer i astmabehandlingen

eNose – et nyt redskab i astmabehandlingen

Forskere er ved at udvikle redskaber eNose, der vil være et ikke invasivt redskab i diagnostiseringen af svær astma. På nuværende tidspunkt er man i stand til med teknlogien at differentiere mellem forskellige typer svær astma. Det vil være en stor landvinding, når man blot skal ånde ind og ud nogle gange i et sådant … Læs mere eNose – et nyt redskab i astmabehandlingen

Astmabehandling og graviditet

Et nyt australsk studie demonstrerer at når lægerne er meget grundige i deres udredning og behandling af gravides astma så reducerer det risikoen med ca. 50% for at barnet har udviklet astma når barnet er 4-6 år gammel. Forskergruppen anvender en FENO (fraction of exhaled nitric oxide) styret undersøgelses og behandlingsmetode – på denne baggrund … Læs mere Astmabehandling og graviditet

Sådan kan du forberede dig inden et besøg hos lægen i forbindelse med din astma:

Sådan kan du forberede dig inden et besøg hos lægen i forbindelse med din astma: Beskriv hvordan din astma har været de sidste to uger: Har du haft fravær fra skole eller arbejde på grund af astma siden dit sidste lægebesøg? Antal: Har du haft forværring af dine astmasymptomer siden sidste lægebesøg? Hvis JA hvad … Læs mere Sådan kan du forberede dig inden et besøg hos lægen i forbindelse med din astma: