Tag Archives: astmamedicin

Forbered dig inden dit astmabarn skal i skole

 1. Lav en aftale med lægen

  Selv om dit barn er symptomfri, kan det være en god forebyggende foranstaltning sammen med lægen at følge op på større eller mindre problemer i forbindelse med barnets astmabehandling. Har barnet eventuelt brug for ekstra medicin forud for fysisk aktivitet?


 2. Vær sikker på at du har – eller hurtigt kan få fat i – den rigtige medicin

  Hvis det er nødvendigt, så sørg for nye recepter på nødvendig astmamedicin. For det tilfældes skyld, at dit barn skulle få et astmaanfald i skolen, så vær sikker på, at læreren ved, hvad der skal gøres. En god hjælp kan være en nedskrevet vejledning med de vigtigste forholdsregler, telefonnumre og hvordan astmamedicinen skal tages.


 3. Lav et tidligt møde

  Gennemgå sammen med klasselæreren, hvad der udløser astma hos dit barn, og hvad symptomerne er. Forsøg at begrænse dit barns risiko for at komme i kontakt med de ting, der udløser astma.


 4. Gå en tur på skolen, nu du er der

  Gå en tur der, hvor dit barn skal færdes i løbet af skoledagen. Se om du kan finde områder på skolen, hvor der evt. kan være ting, der kan udløse dit barns astma. Skulle der eventuelt være problemområder, så diskuter det med læreren.


 5. Skulle det værste ske

  Vær sikker på at skolen kan få fat i jer forældre. Jo bedre lærerne er forberedt på, hvordan et astmaanfald skal håndteres, desto roligere vil de reagere.

Vigtig information om astmamedicin

Det er vigtigt at følge lægens ordination ved astmabehandling. De amerikanske sundhedsmyndigheder har advaret om, at astmatikere, der behandles med langtidsvirkende beta2-agonister, altid skal huske også at tage deres inhalationssteroid. Gør de ikke det, er der en lille risiko for, at patienterne kan udvikle livstruende astmaanfald. Det er en fast tradition i Danmark at give begge stoffer ved astmabehandling. Til personer der har svært ved at huske at tage to præparater, anbefales det at give et kombinationsprodukt. Dagens Medicin 13-09-03.

Astma og betydningen af at følge en ordineret behandling

En skotsk undersøgelse havde til formål at undersøge hvilke faktorer, der havde indflydelse på, om børn fik deres astmamedicin korrekt eller på slump.

Udgangspunktet var registrering af, hvordan forældrene købte medicinen. Enten kunne de gøre det regelmæssigt efter forskriften fra lægen, eller de kunne købe medicinen efter et uregelmæssigt mønster. På baggrund af indkøbsmønsteret blev der så dannet to grupper, som det var muligt at undersøge forskelle og ligheder mellem. En gruppe der købte regelmæssigt efter lægens anvisning og en gruppe der købte astmamedicin uregelmæssigt.

Forældrene i begge grupper vidste meget om både astma og astmamedicin.

Gruppen af forældre, der købte astmamedicin uregelmæssigt var kendetegnet ved:

* de mente, at astmasymptomerne var moderate til alvorlige.
* de fortalte, at deres barns astma var dårligt reguleret.
* de fortalte om flere natlige astmaanfald.
* de fortalte, at deres børn fik symptomer ved anstrengelse
* de fortalte, at deres børn var mere fraværende fra skole.

Desuden fortalte forældrene at:

* astmamedicinering ikke var en del af den daglige rutine i familien.
* de ikke mente at den forebyggende medicin var særlig effektiv
* de vægrede sig ved at give den forebyggende medicin.

Undersøgelsen peger på, at det er vigtigt, at forældre undervises i at fortolke deres børns astmasymptomer og at det er vigtigt at hjælpe familier, der ikke har en fast medicin-rutine til at få en sådan etableret.

European Respiratory Journal. 2002;20(6):1464-1469