Tag Archives: astmaudløsende faktorer

Uddannelse giver gode resultater blandt astma patienter

Efter 8 ugers struktureret uddannelsesprogram for astmatikere var der klart positive ændringer for deltagerne ved opfølgningen 2 år efter. Programmet omhandlede viden om luftvejene, hvordan man undgår astmaudløsende faktorer, hvordan man holder øje med sin lungefunktion og viden om astma-medicin. Der var opfølgning på effekten efter 1 år og efter 2 år og der var forbedringer på følgende områder: psykisk velvære, arbejde (mindre fravær), og sociale og fysiske aktiviteter. Så det nytter at lære om sin astma på en struktureret måde. (J Asthma – 2001,38, s.321-330)

Ringe hensyn overfor astmatruede børn

Mange astmabørn udsættes for rygning og husdyr eller andre asmaudløsende faktorer i deres hjem. Forskere har undersøgt 1041 astmabørn og fundet et “overraskende højt tal” for hvor mange børn, der udsættes for astmaudløsende faktorer i deres hjemmemiljø. Hos 39% af astmabørnenes familier var der husdyr, selv om det var påvist, at husdyr var den udløsende årsag til barnets astma. Var røg den udløsende årsag, var der alligevel 26% af disse børn, der var udsat for rygning hjemme fra mindst en af forældrene. J Allergy Clin Immunol 2001;107:634-640