Tag Archives: bakterieflora

Bakterieflora i tarmen

Når man ser på udviklingen af overfølsomhed, eksem og astma hos nyfødte og hos børn bliver det stadig tydeligere at der er en sammenhæng med bakteriefloraen i tarmene. Hvis der er for mange bakterier af bestemte arter (Bacteroidaceae, Clostridiaceae, and Enterobacteriaceae) og færre af andre arter (Bifidobacteriaceae and Lactobacillaceae) ses der en større risiko for udvikling af overfølsomhed, eksem og astma. Med en nedsat diversitet i bakteriefloraen ses der en sammenhæng med udviklingen af allergiske sygdomme. Denne sammenhæng er mindre tydelig hos ældre børn, hvorfor det antages at de bakterier man udsættes for meget tidligt i livet har en stor betydning for den senere risiko for at udvikle allergiske sygdomme – eller undgå udvikling af allergiske sygdomme. KILDE

Forekomsten af eksem er stigende

Der mangler professionelle og ensartet gennemførte undersøgelser, der kan forklare, hvorfor forekomsten af eksem stiger.

Arvelig genetisk disposition (at forældre er atopikere) forklarer ikke alene stigningen.

Miljøfaktorer spiller en væsentlig rolle for væksten i antallet af eksemtilfælde.
Der er højere forekomst af eksem i byerne.
Immigranter arver/overtager risiko-raten for udvikling af eksem fra det miljø de immigrerer til.
Der er en højere forekomst af eksem i børnefattige familier og i familier med høj social status.
Eksem er hyppigere i de industrialiserede lande end i U-landene.

Der er en endnu uafklaret forbindelse mellem eksem og infektioner.

Måske er der en øget risiko for at udvikle eksem, når man tidligt i barndommen har været ramt af infektioner.
Antibiotikabehandling kan medvirke til at forværre eksem.
Enkelte studier har vist, at probiotika har en beskyttende effekt i forhold til udvikling af eksem.

Disse forhold peger samstemmende på, at sammensætningen af bakteriefloraen i mave/tarm spiller en betydende rolle ved eksem.