Tag Archives: behandling

Medicin til børn og voksne

Børn risikerer alvorlige bivirkninger eller mangelfuld behandling, fordi en stor del af al medicin er udviklet til voksne. Mange småbørn med astma har f.eks. fået mindre doser medicin end større børn. Men forskningen viser, at småbørn ikke kan trække medicinen effektivt ned i lungerne. Derfor får mange børn formentlig for lidt medicin, fortæller professor på Rigshospitalet Hans Bisgaard. Internetavisen Jyllands-Posten 20.04.02.

Danske astmabørn

Danske børn med astma er dårligere stillet end astmabørn i de øvrige skandinaviske lande. Børnene er indlagt længere og behandlingen er dyrere. Dette viser en undersøgelse foretaget af prof. Hans Bisgaard på Rigshospitalet i samarbejde med amerikanske sundhedsøkonomer. Også inden for landets grænser er der forskelle fra amt til amt. Hans Bisgaaard udtaler, at det tyder på, at vi har et mindre effektivt behandlingssystem og han arbejder sammen med andre på at indføre ensartede retningslinier for behandling af børn med astma evt. ved etablering af et Nationalt Børneastma Initiativ. (Internetavisen Jyllandsposten 30-01-02)