Tag Archives: børn

Eksem og børns søvnkvalitet

Søvnkvalitet er en vigtig faktor for børns positive udvikling både fysisk og psykisk. Det er velkendt at eksem kan ødelægge søvnkvaliteten. Derfor er det nødvendigt at forældrene gør deres yderste for at sikre at eksembarnets søvn kan blive så god som overhovedet muligt.

For eksembarnet er der en lille vigtig huskeliste:

  • Fugtighedscreme og gerne en barnet kan lide og som virker godt.
  • Undgå sæber der virker irriterende. Undgå sæberester i tøjet – sørg for at anvende en vaskemaskine, der skyller tøjet rent.
  • Andre irritanter – visse fruger og deres saft kan virke irriterende på huden.
  • Mange hormoncremer kan være med til at stille kløen, sørg for at have et godt samarbejde med læge/hudlæge så dit barns hud er så velplejet som overhovedet muligt.

Læs mere rundt på allergisk hverdag:

Det er ikke godt at ryge når man har børn

heller ikke udenfor.

En amerikansk undersøgelse har set på nikotinniveauet på børns hænder. Man undersøgte børn fra familier, hvor mindst en af forældrene var ryger. Det viste sig, at selv om der ikke blev røget indendørs, havde børn tredjehånds nikotin på sig i et omfang, der kunne give væsende vejrtrækning og hoste. Tredjehånds nikotinpåvirkning stammer fra at børn rører ved rygerens tøj, borde, vægge, gulve osv. og får nikotin og andre stoffer på/i sig. Forskerne vil meget gerne have flere undersøgelser af dette problem, så man kan sige noget mere bestemt om problemet og hvordan det kan forebygges.

KILDE: Mahabee-Gittens, E. M., Merianos, A. L., Hoh, E., Quintana, P. J., & Matt, G. E. (2019). Nicotine on Children’s Hands: Limited Protection of Smoking Bans and Initial Clinical Findings. Tobacco Use Insights. https://doi.org/10.1177/1179173X18823493

Børn og behandling af astma

Hidtil har det været fast rutine for læger at dosere medicin til børn ud fra deres viden og erfaringer med behandling af voksne. I dag kræves det ikke at medicin testes på børn. Men det ønsker EU at ændre, så lægerne fremover har en dokumenteret viden om behandlingens effekt på børn. I forbindelse med behandling af astma hos børn er der det særlige problem, at der ikke eksisterer studier, der viser, hvordan børn reagerer på f.eks. inhalationsbehandling. Måske får de for meget medicin, måske får de for lidt. Et studie udført blandt børn vil kunne afklare dette problem. Berlingske 29-10-2006

Ren luft til ungerne

Det er vigtigere end nogensinde at undgå at børn udsættes for tobaksrøg.

Dels bliver børn hyppigere syge, og dels risikerer de at udvikle luftvejssygdomme som astma og bronkitis. Der er nu samlet så megen viden om rygningens skadelige effekter at man kan sige at rygning:

er kræftfremkaldende
er årsag til hjerte-karsygdomme
forårsager luftvejssygdomme hos børn og voksne
skader det ufødte barn

Kigger vi så på de indsamlede resultater for tobaksrøgs indvirkning på børn kan man fastslå:

Børn udsat for passiv rygning bliver hyppigt syge

de angribes lettere af virus og bakterier
de er hyppigere forkølede
de får og bliver hyppigere indlagt for luftvejsinfektioner (astmatisk bronkitis)

Børn udsat for passiv rygning bliver alvorligere syge

de hårdest ramte kan udvikle astma
astmabørn får hyppigere anfald, når de udsættes for passiv rygning
astmabørn må tage mere medicin for at være symptomfri

;Aring;rsagerne til at børn rammes hårdere af de negative virkninger af tobaksrøg skal findes i barnet anatomi. Deres luftveje er snævrere end voksnes og derfor samler de lettere slim i luftvejene og irritationen af luftvejene bliver alvorligere.

Barnets samlede livskvalitet og sundhed er på spil, når voksne ryger, hvor børn færdes. Desværre er børnene ikke i stand til at undgå rygningens kedelige bivirkninger, hvis ikke de voksne omkring barnet, tager det ansvar på sig, at holde barnets omgivelser røgfrie.Konklusionen er derfor:

Ryg ikke i hjem, hvor der bor børn !

Sundhedsstyrelsen har sammen med Kræftens Bekæmpelse udgivet en fantastisk god brochure om dette tema. Ud over at fremlægge den seneste viden om tobaksrøgs negative indvirkning på børn, så gennemgår brochuren også metoder til at få voksne rygere i omgangskredsen til at indse, at børn bliver syge af røgen! Download brochuren fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (Borgerinfo/Tobak) eller bestil den. Den er en fantastisk hjælp til at give rygere ny viden om konsekvenserne ved at ryge, hvor der er børn til stede.

Emnet er desværre tabu i mange familier. Rygere tager det som et tegn på hysteri når forældre beder om, at rygere går udenfor og ryger. Men med mere information om konsekvenserne peger brochuren på at:

Det er røgen – ikke rygerne – barnet skal undgå.

Børn, kat og risiko for udvikling af astma

I juli nummeret 2004 af Allergy fortæller et svensk forskerhold om en undersøgelse, de har foretaget blandt 181 astmatiske børn i alderen fra 1-4 år. Man fandt at børn, der bor sammen med en kat i deres første 2 leveår, har en større risiko for at udvikle astma end børn, der ikke bor sammen med en kat. Ydermere blev det påvist, at store mængder katteallergener i hjemmet og/eller forældre der ryger, er en uheldig kombination, da dette er med til yderligere at øge risikoen for, at børnene udvikler astma.