Tag Archives: børn

Børn, kat og risiko for udvikling af astma

I juli nummeret 2004 af Allergy fortæller et svensk forskerhold om en undersøgelse, de har foretaget blandt 181 astmatiske børn i alderen fra 1-4 år. Man fandt at børn, der bor sammen med en kat i deres første 2 leveår, har en større risiko for at udvikle astma end børn, der ikke bor sammen med en kat. Ydermere blev det påvist, at store mængder katteallergener i hjemmet og/eller forældre der ryger, er en uheldig kombination, da dette er med til yderligere at øge risikoen for, at børnene udvikler astma.

Behandling af astma og astmatisk bronkitis hos børn

Lægemiddelstyrelsen – Medicin med Fornuft – gennemår kort og præcist, hvad man i dag ved om astma hos børn. Inden artiklen gennemgår symptomer, test, behandling og kontrol af astma, slår Medicin med Fornuft fast, at det er vigtigt at børn med astma får en effektiv behandling for: 1) at undgå varig skade, 2) at undgå at sygdommen udvikler sig 3) at begrænse sygelighed og sygefravær både for børn og deres forældre og endelig 4) at sikre normal trivsel, udvikling og aktivitetsniveau. medicinmedfornuft.dk 5-02-04 (Medicin med fornuft er blevet nedlagt se i stedet her.)

Astma og betydningen af at følge en ordineret behandling

En skotsk undersøgelse havde til formål at undersøge hvilke faktorer, der havde indflydelse på, om børn fik deres astmamedicin korrekt eller på slump.

Udgangspunktet var registrering af, hvordan forældrene købte medicinen. Enten kunne de gøre det regelmæssigt efter forskriften fra lægen, eller de kunne købe medicinen efter et uregelmæssigt mønster. På baggrund af indkøbsmønsteret blev der så dannet to grupper, som det var muligt at undersøge forskelle og ligheder mellem. En gruppe der købte regelmæssigt efter lægens anvisning og en gruppe der købte astmamedicin uregelmæssigt.

Forældrene i begge grupper vidste meget om både astma og astmamedicin.

Gruppen af forældre, der købte astmamedicin uregelmæssigt var kendetegnet ved:

* de mente, at astmasymptomerne var moderate til alvorlige.
* de fortalte, at deres barns astma var dårligt reguleret.
* de fortalte om flere natlige astmaanfald.
* de fortalte, at deres børn fik symptomer ved anstrengelse
* de fortalte, at deres børn var mere fraværende fra skole.

Desuden fortalte forældrene at:

* astmamedicinering ikke var en del af den daglige rutine i familien.
* de ikke mente at den forebyggende medicin var særlig effektiv
* de vægrede sig ved at give den forebyggende medicin.

Undersøgelsen peger på, at det er vigtigt, at forældre undervises i at fortolke deres børns astmasymptomer og at det er vigtigt at hjælpe familier, der ikke har en fast medicin-rutine til at få en sådan etableret.

European Respiratory Journal. 2002;20(6):1464-1469