Tag Archives: eksem

Allergi og erhverv

En tysk hjemmeside der giver dig mulighed for at udregne din risiko for at måtte stoppe med et bestemt arbejde beregnet ud fra en række helbreds- og familieoplysninger.  Det er muligt af beregne risikoen inden for disse fire områder: Astma, arbejdsbetinget allergi, håndeksem og høfeber. Kilde (artikel på engelsk om baggrunden for beregneren) og link til beregneren (På tysk pt)

Blødt vand og udvikling af eksem

I 2011 refererede vi en artikel om effekten af blødgøring af vand som et middel til at nedsætte risikoen for at udvikle eksem. Konklusionen på studiet var, at der ikke var nogen markant effekt ved brugen af udstyr der nedsatte vandets hårdhed. Nu rejser et nyt studie igen spørgsmålet, idet man i England har undersøgt en stor gruppe børn for eksem baseret på, hvordan vandets hårdhed og indhold af klor var i deres område. Her var der en tydelig sammenhæng mellem opvækst i et område med blødt vand og en reduceret risiko for udvikling af eksem. Effekten af klor på udvikling af eksem var ikke entydig. Forskerne bag studiet vil nu se, om der kan være en effekt af blødgøring af vand set i relation til udvikling af eksem hos nyfødte. Kilde

Fiskeolie, graviditet og allergi

Australske forskere har undersøgt, om indtagelse af fiskeolie under graviditeten, kunne reducere risikoen for udvikling af allergi. Forskerne kunne ikke vise en sammenhæng mellem indtag af fiskeolie og en nedsat risiko for udvikling af allergi. Men der var et resultat, der overraskede dem – børnene af mødre, der havde indtaget fiskeolie under graviditeten, havde en mindre risiko for at udvikle overfølsomhed for husstøvmider. Kilde