Hvad er årsagen til den epidemiske stigning i allergiske sygdomme

Siden allergi blev beskrevet første gang i begyndelsen af det 19. århundrede har sygdommen altid været de velstilledes sygdom. Samtidig ses sygdommen hyppigst i de industrialiserede lande især USA og Vesteuropa. Et andet faktum er, at hvis man har ældre søskende, så har man også mindre risiko for at udvikle allergi. Dette har medført at … Læs mere Hvad er årsagen til den epidemiske stigning i allergiske sygdomme