Forekomst af allergi i Danmark.

Med jævne mellemrum får vi informationer om forekomsten af allergi fra forskellige undersøgelser, der foretages både i Danmark og i udlandet. Samstemmende fortæller alle disse undersøgelser, at antallet af personer, der lider af allergi, er stigende. Høfeber I en dansk undersøgelse af forekomsten af høfeber blandt børn fandt man i 1986 at 14% led af … Læs mere Forekomst af allergi i Danmark.