Tag Archives: fødevareallergi

Hvad kan diætisten gøre ved fødevareallergi?

Ved aut. klinisk diætist Heidi
Dreist

Maden er hjørnestenen i behandlingen af de fleste fødevareallergier
eller intolerance, og diætistens rolle er central ofte ved både
udredning som behandling af allergien Desværre forsøger alt for
mange sig med selvbestaltede diæter, hvilket kan resultere i restriktiv,
uspændende mad med underskud af livsvigtige næringsstoffer. Helt
galt kan det gå når der er tale om børn. Alt for mange gange
ses det desværre at forældre både selv stiller diagnosen og
iværksætter behandlingen som typisk betyder både udelukkelse
af mælk, hvedemel og sukker på en gang. Det siger sig selv at udelukkelse
at de vigtige næringsstoffer som mælk og hvedemel er leverandører
af, kan få fatale følger for et lille barn hvis kosten ikke sammensættes
rigtigt. Mange gange har forældrene i uvidenhed erstattet mælken
med f.eks. sojadrik og løber dermed en risiko på op til 49% på
at barnet også udvikler allergi overfor soja.
Som udgangspunkt bør lægen altid inddrages når der
skal stilles en diagnose. Når diagnosen er klar bør man give sig
selv de mest optimale muligheder for stadig at få en sund og varieret
kost uden unødige restriktioner, og det er her diætisten kommer
ind i billedet.
Sådan arbejder diætisten

Diætistens arbejde kan opdeles i 2 faser som omfatter såvel
den diagnostiske som den terapeutiske
fase. I mange tilfælde arbejder diætisten side om side med lægen
når det gælder udredning af en fødevareallergi. Udredning
starter altid med en gennemgang af den mad der spises nu og bl.a. på baggrund
af dette udarbejdes en diæt hvor de madvarer, som er under mistanke til
at forårsage fødevareallergien udelukkes. Når man er symptomfri
kan man begynde at teste reaktionen på de mistænkte madvarer ved
enkeltvist at tilføre dem til kosten.

Når det er fastlagt hvilke fødevarer man er allergisk overfor,
er næste skridt at finde frem til om man slet ikke kan tåle dem
og dermed er nødt til at fjerne dem helt fra kosten ,eller om man eventuelt
kan tåle dem i mindre mængder. Når dette er klarlagt udarbejdes
den endelige kostplan.

I denne fase tilbyder diætisten :
– Vejledning omkring tilberedning og erstatningsprodukter.
– eventuelt udarbejdelse af nye opskrifter.
-næringsberegning af kosten, så du er helt sikker på at få
dækket dine behov.

En god investering

Det kan måske synes som en omstændig og besværlig
omgang at skulle igennem alle disse ting, men pointen er, at du senere slipper
for at skulle undgå ting du godt kan tåle helt eller i mindre mængder.
I stedet for at du som udgangspunkt undgår alle mejeriprodukter, kan det
være en utrolig lettelse at finde ud at du fx godt kan tåle yoghurt
og ost i mindre mængder men slet ikke mælk. Sidstnævnte kunne
være et typisk eksempel på laktose-intollerance. Husk på at
du sandsynligvis skal leve med det resten af dit liv, så den tid der
investeres nu kommer tifold tilbage i form af en lettere dagligdag.

Det kan du lære

I nogle tilfælde skal du ud og erstatte nogle madvarer med noget
helt andet. – det kan f.eks være at du ikke kan tåle hvedemel. I
den forbindelse informerer diætisten dig om hvilke erstatningsprodukter
der findes på markedet, hvordan de smager og hvordan du skal anvende
dem.

Varedeklarationen kan nemt gemme på små ingredienser under mærkelige
E-numre, og i visse tilfælde har firmaet slet ikke pligt til at skrive
dem på! Diætisten vil her vejlede dig, så du let ved hvordan
du skal undgå de ting du ikke kan tåle og ikke bliver snydt af
en tvetydig eller ligefrem mangelfuld varedeklarering.

Er du på en restriktiv kost og nødt til at undgå mange af
de ting du tidligere har været glad for, kan det være rart at få
vejledning i hvordan du tryller med de muligheder du har tilbage. Du kan få
ideer eller ligefrem udarbejdet opskrifter der passer specielt til dig. Din
kost bliver næringsberegnet, så du er helt sikker på at du
ikke kommer til at mangle næringsstoffer fra din mad.

Du bliver en god kortspiller

Man kan sige at jo mindre kort du har på hånden jo bedre
kræver det , at du er god til at spille dem rigtigt. Diætisten kan
være en hjælp til at finde de rigtige spillekort, hun kender til
de forskellige spil og deres regler og er god til at udspille de fleste muligheder.
Du trænes i selv at blande kortene, opfinde nye spil og spille alle dine
muligheder ud.

Lad lægen stille diagnosen fødevareallergi

En ny svensk undersøgelse påpeger igen at det er nødvendigt med en grundig undersøgelse inden diagnosen fødevareallergi kan stilles. Mange forældre i den svenske undersøgelse holder deres børn fra sunde fødevarer på en mistanke om, at de reagerer allergisk på maden. Er du i tvivl, er det altid en god ide at kontakte din læge, der kan sikre at diagnosen stilles på det korrekte grundlag. KILDE

Antibiotikabehandling og fødevareallergi

Et amerikansk studie har set på sammenhængen mellem anvendelse af antibiotika i børns første leveår og risikoen for udvikling af fødevareallergi. Forskerne fandt en klar sammenhæng mellem brug af antibiotika og udvikling af fødevareallergi. Desuden antyder resultaterne at der er en højere risiko når barnet har fået flere kure i det første leveår. Endelig er risikoen øget når der anvendes bredspektrede antibiotika. Det skal understreges at forskerne selv fremhæver at resultaterne, de har fundet, skal dokumenteres i andre undersøgelser. Kilde

Undersøgelsen her underbygger teorien om, at der tilsyneladende er en sammenhæng mellem tarmfloraens sammensætning og risikoen for udvikling af forskellige autoimmune sygdomme. Kilde

Forebyggelse af allergi?

Der er en række faktorer, der kan være med til at øge risikoen for at udvikle allergi. Der er ikke meget vi kan gøre ved den genetiske arv, mens der er faktorer i vores miljø, som vi vil kunne øve indflydelse på.  Risikofaktorer kan bl.a. være:

  • Fast føde, mælk og soyamælk som introduceres til børn, inden de er 3-4 måneder gamle, kan medføre øget risiko for eksem og fødevareallergi.
  • Børn født om foråret har en øget risiko for udvikling af høfeber.
  • Udsættelse for passiv rygning

Især forekomsten af fødevareallergi er steget meget især hos yngre børn. Forklaringer på denne udvikling kan måske findes her:

  • Hygiejnehypotesen – vi lever alt for rent og giver ikke vores immunsystem udfordringer. Desuden mener nogle også, at vi efterhånden ikke udsættes nok for infektioner i barndommen.
  • Der forskes meget i sammensætningen af vores tarmbakterier – man mener, at mangel på gode tarmbakterier medfører en øget risiko for udvikling af allergi og en lang række andre sygdomme.
  • Vi præsenteres ikke tidligt nok for allergene fødevarer – der er fremkommet en del studier på det sidste, der antyder en positiv effekt når man giver småbørn meget små mængder af fødevarer man ellers betragter som allergifremkaldende – denne fremgangsmåde kan måske nedsætte risikoen for senere at udvikle reaktioner overfor denne fødevare. Disse forsøg er alle foretaget under lægekontrol. Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at man, når barnet er 4 mdr gammel, begynder man at introducere familiens mad for spædbarnet.
  • Nogle allergikere oplever, at de er blevet allergiske overfor bestemte fødevarer, fordi de er blevet udsat for allergenerne via hudkontakt –
  • Tilsyneladende er vi mere udsatte for at udvikle allergi, hvis vi lider af  D-vitaminmangel. Jo længere nordpå fra Ækvator, vi lever desto mindre udsættes vi for sol. I disse år er vi måske blevet alt for solforskrækkede, hvilket igen kan være med til, at vi ikke danner D-vitamin nok.
  • Medicin der begrænser mavesyre.

kilde 1
kilde 2