Tag Archives: forebyggelse

Bakterieflora i tarmen

Når man ser på udviklingen af overfølsomhed, eksem og astma hos nyfødte og hos børn bliver det stadig tydeligere at der er en sammenhæng med bakteriefloraen i tarmene. Hvis der er for mange bakterier af bestemte arter (Bacteroidaceae, Clostridiaceae, and Enterobacteriaceae) og færre af andre arter (Bifidobacteriaceae and Lactobacillaceae) ses der en større risiko for udvikling af overfølsomhed, eksem og astma. Med en nedsat diversitet i bakteriefloraen ses der en sammenhæng med udviklingen af allergiske sygdomme. Denne sammenhæng er mindre tydelig hos ældre børn, hvorfor det antages at de bakterier man udsættes for meget tidligt i livet har en stor betydning for den senere risiko for at udvikle allergiske sygdomme – eller undgå udvikling af allergiske sygdomme. KILDE

Astmabehandling og graviditet

Et nyt australsk studie demonstrerer at når lægerne er meget grundige i deres udredning og behandling af gravides astma så reducerer det risikoen med ca. 50% for at barnet har udviklet astma når barnet er 4-6 år gammel. Forskergruppen anvender en FENO (fraction of exhaled nitric oxide) styret undersøgelses og behandlingsmetode – på denne baggrund var det muligt at tilpasse behandlingen af den gravide og dermed sikre astma forebyggelse hos spædbarnet. Gruppen konkluderer at det med denne metode vil være muligt at reducere astma i gruppen af højrisiko børn. Kilde

Høfeber

Høfeber er en udbredt lidelse, der rammer rigtig mange mennesker i Danmark hvert år. Årsagen til høfeber skal findes i pollen eller skimmelsvampesporer. Ved høfeber overreagerer immunsystemet på allergener, som om de var giftige. Dette medfører irritation og hævelser.

Man ser ofte at høfeber findes i bestemte familier og har en forbindelse til astma og eksem. Det er ikke ualmindeligt i en familie, at et af familiemedlem har astma, en anden har høfeber, en tredje eksem. Desværre ses det ikke sjældent at den samme person kan rammes af flere af de nævnte lidelser.

Symptomer

Symptomerne på høfeber kan variere fra person til person – de hyppigst sete symptomer er nysen, løbende eller tilstoppet næse, røde, rindende og kløende øjne, og kløe i svælget. Hyppigt hører man også at personen har hvæsende vejrtrækning, hvilket kan pege i retning af en mere eller mindre alvorlig astma.

Årsager

De forskellige pollen frigøres på forskellige tidspunkter i løbet af foråret og sommeren. Nogle personer reagerer på lave koncentrationer andre tåler højere koncentrationer af pollen, før deres symptomer viser sig. I pollensæsonen er det en god ide at følge med i DMI’s pollenvarsling, så man kan træffe sine forholdsregler. Faktorer der kan forværre reaktioner fra pollen er vejret og luftkvaliteten. Luftkvaliteten måles i de store byer og der varsles også om smog etc.

Forebyggelse

Der er en del ting man selv kan gøre for at lindre eller forhindre høfebersymptomer:

1. Hold dig orienteret om, hvor høj pollenkoncentrationen i luften er, ved at følge pollenmeldingerne.
2. Luft kun ud efter duggen er faldet om aftenen, om natten og i de helt tidlige morgentimer, på disse tidspunkter er pollenkoncentrationen lavest.
3. Tør ikke vasketøj udendørs i pollensæsonen.
4. Få pollenfilter i bilen, og hold ruderne lukket.
5. Undgå at tage blomstrende grene og planter, som kan afgive pollen, ind i hjemmet.
6. Brug solbriller, herved undgår du at få alt for mange pollenkorn i øjnene.
7. Få andre til at slå græsplænen for dig, hvis du lider af høfeber.
8. Tal med lægen om hvilken medicin der er mest velegnet til at lindre dine symptomer.