Tag Archives: græs

Piller mod græspollenallergi er effektive, hvis man holder ud.

I et svensk studie har man undersøgt dels effekt og dels årsager til at personer i langvarig behandling for græspollenallergi med tabletter (SLIT), falder fra i behandlingsforløbet. Resultaterne viser at for dem der vedbliver i behandlingsforløbet hele perioden er der god effekt. Desuden havde den gruppe, der holdt ud, halvt så mange astma symptomer, sammenlignet med gruppen, der ikke tog medicinen efter forskrifterne.

KILDE: Sublingual grass allergen specific immunotherapy: a retrospective study of clinical outcome and discontinuation. Christer Janson, Fredrik SundbomPeter Arvidsson and Mary Kämpe; Clinical and Molecular Allergy201816:14, https://doi.org/10.1186/s12948-018-0093-8

Høfeber – hvad udløser symptomerne

Høfeber er karakteriseret ved hævelse af slimhinderne i næsen, nysen som reaktion på, at der er noget der irriterer, og ved at næsen begynder at løbe. Dette giver den typiske fornemmelse, vi alle kender fra en forkølelse. Der kan også være symptomer fra øjnene – de kan klø, blive røde og løbe i vand.

I dag forbinder man allergi med en reaktion i kroppen forårsaget af et allergen. Dette udløser en IgE respons i kroppen – en inflammation – en hævelse af slimhinder eller væv.

Høfeber udløses af

Udendørs allergener:

Pollen – fra en lang række græsser og træer.
Birkepollen er en af de store syndere og medvirker hvert forår til, at mange søger læge for deres symptomer.
Senere kommer den anden store gruppe af høfeber-udløsere – græsserne.

Skimmelsvampe – høj luftfugtighed medfører højt skimmeltal.

Hjemmets allergener:

Husdyr –
mange er allergiske overfor deres husdyr. Dette er ofte en overset grund til høfebersymptomer. Samtidig kan det være svært at træffe beslutningen om effektiv allergisanering – ved at skulle skaffe sig af med hunden eller katten.

Husstøvmider –
især i huse med en høj luftfugtighed stortrives hussstøvmiderne. Det er især midernes ekskrementer, der er med til at udløse den allergiske reaktion.

Allergener på arbejdet:

Det stof der hyppigst giver anledning til høfeber i job-sammenhæng er latex. Det er blevet et tiltagende stort problem både for sundhedspersonale og for en lang række allergikere.

Forurening:

Der er en række ikke naturlige stoffer i vores indendørs- og udendørsmiljø, der kan være med til at forværre høfeber. Afgasning fra byggematerialer, gulvbelægning, maling osv. er i søgelyset. En af de største syndere indendørs er tobaksrøg.

Et andet område der er kommet mere i søgelyset på det sidste er PVC holdige materialer. Tilsyneladende kan PVC virke som en adjuvant – en allergi forstærker – når PVC-stoffer binder sig til et allergen.

Udendørs mistænker man udstødning fra biler og især måske diesel for også at kunne fungere som adjuvant til allergener.

Pollenallergikere bør påbegynde vaccination om efteråret.

For mange danskere betyder forårets komme et kedeligt gensyn med røde øjne, kløe og en næse, der løber. For dem er foråret måske den værste tid på året, fordi de ikke kan tåle den store mængde pollen i luften. For dem kan Allergivaccine måske være løsningen. Hvis pollenallergikerne skal nyde det kommende forår ligeså meget som resten af befolkningen, bør de begynde deres behandling med allergivaccine i dette efterår. Den fulde virkning af allergivaccinen opnås nemlig efter 15 ugers opdoseringsfase. Læs mere

ALK-Abelló anbefaler nedsat dosis af injektionsbaseret vaccine mod græspollenallergi

Hørsholm, den 24. marts 2004

Pressemeddelelse

Allergivaccine-virksomheden ALK-Abelló har besluttet at nedsætte den anbefalede vedligeholdelsesdosis af selskabets injektionsbaserede vaccine mod græspollenallergi, Alutard® SQ 225 Phleum pratense. Vaccinens bivirkningsfrekvens er faldet, men efter ALK-Abellós vurdering har den ikke nået et tilfredsstillende niveau.

I foråret 2003 registrerede ALK-Abelló i Danmark en stigende rapportering af bivirkninger udelukkende relateret til en enkelt af selskabets allergivacciner  Alutard® SQ 225 Phleum pratense. Der var tale om kendte og velbeskrevne allergiske reaktioner, der alle kunne behandles med almindelig allergimedicin.

Omfattende analyser dokumenterede, at vaccinen overholder de godkendte specifikationer, der har været anvendt siden 1982. På baggrund heraf konkluderede
Lægemiddelstyrelsen, at stigningen i antallet af rapporterede bivirkninger således ikke kunne forklares ved ændringer i produktet.

ALK-Abelló opfordrede samtlige praktiserende læger og allergispecialister, som anvender produktet, til at være opmærksomme på bivirkninger og rapportere disse umiddelbart. ALK-Abelló indskærpede desuden retningslinierne for behandling, bl.a. gennem en opstramning af vaccinens produktresumè og indlægsseddel.

For høj bivirkningsfrekvens

ALK-Abelló har i løbet af efterår og vinter 2003-04 registreret et fald i bivirkningsfrekvensen i forhold til første halvår 2003. Men ALK-Abellós vurdering er, at bivirkningsfrekvensen for denne ene vaccine fortsat ligger på et for højt niveau sammenlignet med ALK-Abellós øvrige allergivacciner.

” Der er tale om normale bivirkninger ved allergivacciner, som læger og patienter kender og kan håndtere med allergimedicin. Men vi modtager stadig flere bivirkningsrapporter for denne ene græsallergi-vaccine, end for de mange andre vacciner mod f.eks. birkepollen- eller husstøvmideallergi. Derfor har vi valgt at nedsætte den anbefalede dosis,” siger ALK-Abellós administrerende direktør, Jens Bager.

På trods af, at vaccinen overholder de godkendte specifikationer, har ALK-Abelló meddelt samtlige danske praktiserende læger og allergispecialister, at den anbefalede vedligeholdelsesdosis af Alutard® SQ 225 Phleum pratense nedsættes fra 100.000 til 10.000 SQ-enheder. ALK-Abelló har forinden afstemt implementeringen af firmaets beslutning med Lægemiddelstyrelsen. Den nye anbefaling vil fremover fremgå af vaccinens produktresumè og indlægsseddel.

Verdens hidtil største kliniske studie af injektionsbaseret allergivaccination har dokumenteret, at også den lavere dosis på 10.000 SQ-enheder har en signifikant effekt og samtidig en betydeligt lavere bivirkningsfrekvens.

Baggrund

Allergivaccination er en behandling med kontrollerede doser af naturlige allergener, hvor patienternes immunforsvar gradvist vænnes til at kunne tåle det stof, de normalt er allergiske over for – i dette tilfælde græspollen.
Allergivaccination gives i form af subkutane (under huden) injektioner.

Bivirkninger ved allergivacciner er forbigående og forventede allergiske reaktioner, der skyldes, at patientens immunforsvar endnu ikke har vænnet sig til allergenet og fortsat reagerer allergisk ved kontakten med det stof, patienten ikke kan tåle. De typiske reaktioner er urticaria (nældefeber) og/eller angioødem (hævelser), der kan behandles medicinsk med almindelig symptomdæmpende allergimedicin. I sjældne tilfælde kan der  forekomme anafylaktiske reaktioner (allergiske straksreaktioner), der behandles af lægen med adrenalin.

Alutard® SQ 225 Phleum pratense er en injektionsbaseret allergivaccine mod græspollenallergi indeholdende naturlige allergener fra en enkelt græssort – engrottehale
(Phleum pratense). Vaccinen sælges primært i Danmark, Sverige, Norge og Finland.
Nedsættelsen af den anbefalede dosis af Alutard® SQ 225 Phleum pratense har ingen konsekvenser for udviklingen af ALK-Abellós tabletbaserede vaccine mod græspollenallergi, idet tabletten administreres sublingualt (under tungen), hvilket giver en mildere bivirkningsprofil.

Salget af Alutard® SQ 225 Phleum pratense udgør omkring 1% af ALK-Abellós omsætning.

Kontakt:
Administrerende direktør Jens Bager, ALK-Abelló, tlf. 45 74 74 45

ALK-Abelló er verdens førende virksomhed inden for allergivaccination, som i modsætning til traditionel allergimedicin ikke kun behandler allergiske symptomer, men også de underliggende immunologiske årsager til allergi.
Virksomheden arbejder målrettet på at forbedre behandlingstilbuddene til allergipatienter og læger – blandt andet ved at udvikle nye tabletbaserede og rekombinante allergivacciner. ALK-Abelló har over 1000 medarbejdere og datterselskaber i flere europæiske lande, USA og Kina. Virksomhedens hovedsæde og de primære forsknings- og produktionsenheder ligger i Hørsholm, nord for København. ALK-Abelló er en del af Chr. Hansen Gruppen (www.chr-hansen.com). Yderligere information kan findes på www.alk-abello.com.