En undersøgelse blandt grønlændere viser overraskende, at forekomsten af allergi er næsten fordoblet over en ti-års periode. Det kan måske være faktorer fra en vestlig livsstil, der er årsag til stigningen. Allergi er dog fortsat mindre udbredt i Grønland end i Syddanmark. Politiken.dk 2-9-02.