Forebyggelse af arbejdsbetinget håndeksem

Arbejdsbetinget håndeksem kan forebygges ved hudbeskyttelse og hudpleje, men på trods af kendskab til anbefalingerne følger mange dem ikke. Over et år blev en gruppe metalarbejdere undersøgt. De blev fordelt i fire grupper – En gruppe fik hudpleje (blødgørende cremer efter arbejdstid), en gruppe fik hudbeskyttelse (barrierecremer i arbejdstiden), en gruppe fik begge dele, og … Læs mere Forebyggelse af arbejdsbetinget håndeksem

Håndeksem – behandling og henvisning til allergologisk udredning

En undersøgelse af praktiserende lægers måde at behandle håndeksem på viste, at langt hovedparten af de adspurgte læger dels ville vælge, den rette styrke hormoncreme, og dels ville henvise patienten til speciallæge/allergologisk udredning. Denne fremgangsmåde svarer til principperne for behandling af håndeksem. På baggrund af en sygehistorie skulle lægerne – som led i undersøgelsen – … Læs mere Håndeksem – behandling og henvisning til allergologisk udredning