Tag Archives: infektioner

Astmatikere har øget risiko for at udvikle infektioner

Det er nødvendigt for astmatikere at være særligt opmærksomme på tegn og symptomer på infektioner. Det samme gælder deres læge. Dette er resultatet af en meget grundig dansk undersøgelse af 105.519 personer fra to danske befolkningsundersøgelser. Undersøgelsen blev omtalt i Radioavisen d. 7. september 2017

Artiklen kan findes her

Den bliver omtalt positivt i samme blads leder her

Desuden kan der findes interessante data om omfanget af høfeber og atopisk dermatitis i denne udvalgte gruppe.

Omtale i videnskab.dk (tilføjet kl. 14.10)

Forekomsten af eksem er stigende

Der mangler professionelle og ensartet gennemførte undersøgelser, der kan forklare, hvorfor forekomsten af eksem stiger.

Arvelig genetisk disposition (at forældre er atopikere) forklarer ikke alene stigningen.

Miljøfaktorer spiller en væsentlig rolle for væksten i antallet af eksemtilfælde.
Der er højere forekomst af eksem i byerne.
Immigranter arver/overtager risiko-raten for udvikling af eksem fra det miljø de immigrerer til.
Der er en højere forekomst af eksem i børnefattige familier og i familier med høj social status.
Eksem er hyppigere i de industrialiserede lande end i U-landene.

Der er en endnu uafklaret forbindelse mellem eksem og infektioner.

Måske er der en øget risiko for at udvikle eksem, når man tidligt i barndommen har været ramt af infektioner.
Antibiotikabehandling kan medvirke til at forværre eksem.
Enkelte studier har vist, at probiotika har en beskyttende effekt i forhold til udvikling af eksem.

Disse forhold peger samstemmende på, at sammensætningen af bakteriefloraen i mave/tarm spiller en betydende rolle ved eksem.