Tag Archives: kemiske stoffer

Kemikalier på menuen

27 almindelige madvarer fra 7 EU-lande er testet for kemikalierester. Resultat: alle madvarer indeholdt rester af potentielt farlige kemikalier. Rapporten viser, at fødekæden er forurenet af menneskeskabte kemikalier. Selvom forskningen på dette område stadig er mangelfuld, peger videnskabsfolk på en mulig sammenhæng mellem kemikalieophobning og sygdomme som allergi, astma og hjertekarsygdomme. WWF Verdensnaturfondens nyeste kemikalierapport (Sept 2006): Chain of Contamination – The Food Link.

Allergi-epidemi

WHO advarer om at Europa står overfor en allergiepidemi. Baggrunden for udtalelsen findes i det faktum af fra 1970erne til midten af 1990erne er antallet af allergikere steget med 200%. Derimod har man endnu ikke fundet årsagen til denne voldsomme stigning. Der er mange teorier fremme (kemiske stoffer, kæledyr, et alt for rent miljø?), men de fleste kan kun delvist forklare den voldsomme stigning. Berlingske Tidende 07-04-03.