Tag Archives: medicin

Astma udredning ikke grundig nok

Der kan være flere grunde til at astmatikere tager mere medicin, end lægen har anbefalet. En kan være, at astmatikeren ikke er blevet tilstrækkeligt instrueret i brugen af medicinen og derfor ikke opnår den ønskede effekt. En anden årsag kan være at patientens astma og evt. allergi ikke er blevet udredt tilstrækkeligt, så patienten ikke ved præcist, hvad der udløser astmaanfaldet. Dette kan medføre, at patienten ikke har mulighed for at foretage en grundig sanering af de miljøer vedkommende færdes i. allergisk hverdag.

Medicin til børn og voksne

Børn risikerer alvorlige bivirkninger eller mangelfuld behandling, fordi en stor del af al medicin er udviklet til voksne. Mange småbørn med astma har f.eks. fået mindre doser medicin end større børn. Men forskningen viser, at småbørn ikke kan trække medicinen effektivt ned i lungerne. Derfor får mange børn formentlig for lidt medicin, fortæller professor på Rigshospitalet Hans Bisgaard. Internetavisen Jyllands-Posten 20.04.02.