Tag Archives: modermælkserstatninger

Forebyggelse af allergi med lavallergene modermælkserstatninger

Der er set en stigning i antallet af allergiske sygdomme blandt børn og unge de seneste år. Der kommer stadig flere resultater, der viser, at allergenerne i fødevarer spiller en stor rolle for udviklingen af allergi hos børn. Der er for nylig offentliggjort en stor tysk undersøgelse af effekten ved at give lavallergene modermælkserstatninger til nyfødte med behov for modermælkserstatning.

I undersøgelsen er 4 produkter sammenlignet.

Komælk, højhydroliseret casein (Nutramigen), højhydroliseret valle og partielt hydroliseret valle.

Undersøgelsen fremhæver, at hvis børnene har risiko for at få allergiske sygdomme,
er det muligt at forebygge ved at anvende de lavallergene modermælkserstatninger.

Allergiske manifestationer blev forebygget med et sikkert (signifikant) resultat, når der blev anvendt Nutramigen. Når der var tale om atopisk dermatit var også de øvrige produkter, på nær komælk og hydroliseret valle, effektive. I undersøgelsen er allergiske manifestationer:
atopisk dermatit, mavetarm-allergier og urticaria.

I undersøgelsen fandt man også, at der i den gruppe, der havde (biologiske) forældre
med allergiske sygdomme, var der færre børn, der havde atopisk dermatit, når forskerne sammenlignede deres resultater med tidligere undersøgelser.(2-4 gange færre). En af forskergruppens hypoteser på denne iagttagelse var, at børnene i denne undersøgelse, fik modermælkserstatning tidligere og at de fik det længere, end i tidligere undersøgelser. Men det vilkræve yderligere undersøgelser før det endeligt kan bevises.

Atopisk dermatit hos forældrene er den væsentligste risikofaktor for udvikling af allergiske manifestationer hos barnet i de første leveår. Her viser undersøgelsen, at når forældrene har atopisk dermatit, så er det kun Nutramigen, der har en forebyggende effekt (Nutramigen reducerer risikoen for udvikling af allergi med 50% sammenlignet med børn, der får komælk). Det er dog nødvendigt, at få disse resultater bekræftet i en ny undersøgelse, da konklusionen er baseret på en undergruppe i den egentlige undersøgelse.

Men undersøgelsen kan slå fast, at hvis det er nødvendig at give supplerende
modermælkserstatning i de første 4 levemåneder, er der en nedsat risiko for udvikling af allergi, hvis man man anvender de lavallergene modermælkserstatninger.
Det er ikke muligt på baggrund af de foreliggende resultater, at fremhæve det ene produkt frem for det andet. Det skal fremhæves og understreges, at modermælk stadig er den bedste ernæring i de første 6 levemåneder.
kilde: J. Allergy Clin Immun 2003;111:533ff

Ny hypoallergen modermælkserstatning

Mead Johnson har udviklet en ny hypoallergen modermælkserstatning – Nutramigen 2 LGG,
der indeholder probiotika. Probiotika er et andet ord for bl.a.mælkesyrebakterier,
der er med
til at danner grundlag for, at de gavnlige bakterier har optimale vækstvilkår.

Der er gennemført en række forsøg med den nye modermælkserstatning
og det viser sig, at børn, der har risiko for at udvikle atopisk dermatit,
har en virkelig god effekt af denne nye modermælkserstatning,
når det er nødvendigt at supplere modermælken.

Der er flere teorier om virkningsmekanismen. Den ene går ud på at
probiotika frigiver stoffer der hæmmer frigivelsen af IgE og dermed
nedsætter den allergiske
reaktion. En anden teori er, at bakterierne er med til at styrke
tarmslimhinden, så der ikke så let trænger allergener
ud i blodbanen fra tarmen.
Læs mere hos Mead Johnson