Tag Archives: omfang

Høfeber en alvorlig tilstand med gode behandlingsmuligheder.

 I følge amerikanske opgørelser, viser det sig, at lægerne her opfatter høfeber som et forbigående ubehag. Dette på trods af at det er den 6. største kroniske sygdom i Amerika. Høfeber har stor indflydelse på patientens livskvalitet.

Fakta:
10-30% af voksne har høfeber
40% af børn har høfeber
og dette er muligvis en undervurdering af sygdommens faktiske omfang, idet mange ikke går til læge med deres problemer. Endelig kan det slås fast, at omfanget af høfeber igennem de sidste 3 årtier er steget med 100%.

I dag er der ikke fundet en årsag til udviklingen af sygdommen, men der arbejdes på en række forklaringsmodeller. En af dem er hygiejne-teorien og en anden er påvirkning fra miljømæssige faktorer. Men endnu mangler der dokumentation for årsagen til udvikling af høfeber.

Livskvalitet er en god målestok for, hvor effektiv behandlingen af høfeber er. Der er meget, der tyder på, at der stadig kan opnås meget ved at sikre, at man får den bedste medicin for sin sygdom. Her betyder det meget, at lægen også er interesseret i patientens livskvalitet.

Hvilke symptomer er der ved høfeber?
De almindeligste er:

Nysen
Kløende næse
Rindende næse
“tæt” næse
der ud over kan personen opleve
Hovedpine
Nedsat lugtesans
Symptomer fra øjnene
endelig er der
Nedsat energi
Negativ påvirkning af børns adfærd.


Umiddebart synes symptomerne som høfeberpatienter fremviser at være til at leve med. Men faktum er, at patienterne er kraftigt påvirket både med hensyn til energi, følesesmæssigt og socialt.

Dette medfører nedsat produktivitet for den voksne og for børn og unge fravær fra skolen.

Der findes så vidt vides ingen danske opgørelser over de omkostninger, høfeber påfører samfund og patient, men amerikanske opgørelser viser, at det er meget store beløb det koster i direkte(lægebehandling) og indirekte omkostninger(fravær). Så de 3 faktorer: livskvalitet, direkte sundhedsomkostninger og indirekte omkostninger er kraftigt påvirket i negativ retning ved høfeber. Derfor er det vigtigt, at høfeberpatienten hele tiden får den bedst mulig behandling.

Endelig er der flere undersøgelser, der peger på, at høfeber kan være starten på mere alvorlige sygdomme som f.eks astma. Det vil sige, at der er en række kendte følgesygdomme til høfeber:

Udvikling af astma, forværring af astma, bihulebetændelse,mellemørebetændelse, søvnbesvær og forværring af øjensymptomer.

 

Få bliver allergivaccineret

Sundhed.dk skriver 03-03-03 at allergivaccination anvendes langt mindre i Danmark, end i andre europæiske lande. Inden for vore egne grænser er der også stor forskel. Tilsyneladende bruges allergivaccination mere i Frederiksberg Kommune end i Ringkøbing amt. Fordelene ved at blive allergivaccineret er, at 1/3 af de behandlede personer bliver symptomfri og 1/3 kan nøjes med at indtage markant mindre medicin og opnår en forbedret livskvalitet. Læs mere om allergivaccination.

Omfanget af fødemiddelallergi

Et forskerhold fra allergicenteret ved Odense Universitet vil i samarbejde med Rigshospitalet afdække, hvor udbredt fødemiddelallergi er. Internationale undersøgelser viser nemlig at op imod 20% tror, at de lider af fødemiddelallergi. Reelt viser det sig, at 2-3% af den voksne befolkning har fødevarerelaterede allergier. Det skønnes at omkring 300.000 danskere lider af fødemiddelallergi. Berlingske Tidende 10-04-02.