Fødevareallergi

Et resultat fra det fælleseuropæiske forskningsprojekt PASTURE viser, at når spædbarnets kost er varieret i det første leveår, så beskytter det barnet mod forskellige allergiske reaktioner i hvert fald op til de er 6 år gamle. Børnene involveret i studiet havde en reduceret risiko for at udvikle astma, fødevareallergi og de blev mindre overfølsomme overfor … Læs mere Fødevareallergi

Hvad taler de om

Sensibilisering, IgE-medieret allergi, atopisk sygdom. Der er mange fagord i debatten om allergi. Men det medfører heldigvis ikke at lægerne bliver mere forvirrede, snarere får de i stadig højere grad indkredset sygdommene. De opnår samtidig at blive stadig mere afklarede om, hvem de kan hjælpe med forebyggelse (bl.a. allergisanering/allergivaccination) og medicin, og hvem der alene … Læs mere Hvad taler de om

Teknologirådet

Teknologirådet udgav i slutningen af 2000 “Handlingsplan for forebyggelse af overfølsomhed og allergiske sygdomme i Danmark 2001 – 2005“. Rapporten gennemgår bl.a. definitionerne på overfølsomhed og allergiske sygdomme. Der er et afsnit om forebyggelse, samt en gennemgang af dels sundhedsvæsenets behandlingstilbud og dels de alternative behandlingsmuligheder.