Udgør alle parabener en sundhedsmæssig risiko

Der har i længere tid været diskussion om parabener. Nogle af dem er mistænkt for at have hormonforstyrrende egenskaber og andre for at kunne forårsage allergi. Ifølge EU’s videnskabelige komite for forbrugerprodukter, SCCP, udgør methylparabener og ethylparabener ingen risiko for forbrugere, når indholdet ikke overstiger den maksimalt tilladte koncentration. Butylparabener og isobutylparabener har muligvis en … Læs mere Udgør alle parabener en sundhedsmæssig risiko