Tag Archives: passiv rygning

Passiv rygning koster liv

Under denne overskrift lancerer Sundhedsstyrelsen en kampagne, der skal gøre passive rygere opmærksomme på den betydelige risiko, de løber ved at være sammen med personer, der ryger. Astmatikere og allergikere risikerer, at deres symptomer forværres, når de udsættes for passiv rygning. Opfordringen er derfor til alle passive rygere – Sig fra! (2004)

Læs mere om passiv rygning

Atopikere skal undgå tobaksrøg

Der er enighed om, at forekomsten af allergiske luftvejssygdomme er steget dramatisk i de seneste 200 år, særlig stor har væksten været de seneste årtier. Årsagerne til denne stigning har været diskuteret intenst.

Befolkningsstudier har vist, at der er en sammenhæng mellem allergi og/eller astma og
mad
infektioner i barndommen,
allergen niveau,
forureningskilder indendørs og udendørs.

På trods af de store anstrengelser der er lagt for dagen i disse undersøgelser, har det knebet en hel del med at fastslå årsagssammenhænge og mulige allergi-udløsende mekanismer. Der er et stort behov for at få undersøgt disse forhold grundigere.

Det er vist i studier, at hvis vordende mødre ryger er det en risikofaktor for udvikling af allergisk sygdom hos det ufødte barn.

Passiv rygning forårsager en øget hudreaktion, øget serum IgE og øget forekomst af eosinofile celler (en type hvide blodlegemer) hos børn.

Det hævdes i dag igen og igen at tobaksrøg er den vigtigste enkeltstående faktor for udvikling af allergisk sygdom, men der er kun meget få studier der har eftervist denne påstand.

Tidlige studier af effekten af passiv rygning viste, at den kunne forårsage en lang række individuelle reaktioner.

Der er på nuværende tidspunkt ikke gennemført studier, der har vist effekten af passiv rygnings interaktioner hos atopikere.

Et nyt studie har demonstreret, at atopikere udsat for kortvarig passiv rygning og et kendt allergen, reagerede kraftigere end normalt på allergenet.

Studiet konkluderer at passiv rygning kan forværre allergiske reaktioner og at det må anbefales allergikere at undgå tobaksrøg. .
(J Allergy Clin Immunol
2006;118:441-6.)

Ren luft til ungerne

Det er vigtigere end nogensinde at undgå at børn udsættes for tobaksrøg.

Dels bliver børn hyppigere syge, og dels risikerer de at udvikle luftvejssygdomme som astma og bronkitis. Der er nu samlet så megen viden om rygningens skadelige effekter at man kan sige at rygning:

er kræftfremkaldende
er årsag til hjerte-karsygdomme
forårsager luftvejssygdomme hos børn og voksne
skader det ufødte barn

Kigger vi så på de indsamlede resultater for tobaksrøgs indvirkning på børn kan man fastslå:

Børn udsat for passiv rygning bliver hyppigt syge

de angribes lettere af virus og bakterier
de er hyppigere forkølede
de får og bliver hyppigere indlagt for luftvejsinfektioner (astmatisk bronkitis)

Børn udsat for passiv rygning bliver alvorligere syge

de hårdest ramte kan udvikle astma
astmabørn får hyppigere anfald, når de udsættes for passiv rygning
astmabørn må tage mere medicin for at være symptomfri

;Aring;rsagerne til at børn rammes hårdere af de negative virkninger af tobaksrøg skal findes i barnet anatomi. Deres luftveje er snævrere end voksnes og derfor samler de lettere slim i luftvejene og irritationen af luftvejene bliver alvorligere.

Barnets samlede livskvalitet og sundhed er på spil, når voksne ryger, hvor børn færdes. Desværre er børnene ikke i stand til at undgå rygningens kedelige bivirkninger, hvis ikke de voksne omkring barnet, tager det ansvar på sig, at holde barnets omgivelser røgfrie.Konklusionen er derfor:

Ryg ikke i hjem, hvor der bor børn !

Sundhedsstyrelsen har sammen med Kræftens Bekæmpelse udgivet en fantastisk god brochure om dette tema. Ud over at fremlægge den seneste viden om tobaksrøgs negative indvirkning på børn, så gennemgår brochuren også metoder til at få voksne rygere i omgangskredsen til at indse, at børn bliver syge af røgen! Download brochuren fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (Borgerinfo/Tobak) eller bestil den. Den er en fantastisk hjælp til at give rygere ny viden om konsekvenserne ved at ryge, hvor der er børn til stede.

Emnet er desværre tabu i mange familier. Rygere tager det som et tegn på hysteri når forældre beder om, at rygere går udenfor og ryger. Men med mere information om konsekvenserne peger brochuren på at:

Det er røgen – ikke rygerne – barnet skal undgå.

Unge er ofte passive rygere i sportsklubben.

I tre ud af fire sportshaller og klubhuse er det tilladt at ryge i indgangspartiet og i cafeteriaet, ligesom det er tilladt at ryge i hvert tredje omklædningsrum. Udover at være sundhedsskadeligt kan det også friste de unge til selv at begynde at ryge. Sundhedsstyrelsen har derfor, i samarbejde med idrætsorganisationer og Kræftens Bekæmpelse, iværksat en kampagne for at gøre det muligt at vælge et røgfrit miljø. Sundhed.dk 23-06-03