Tag Archives: passiv rygning

Passiv rygning koster liv

Under denne overskrift lancerer Sundhedsstyrelsen en kampagne, der skal gøre passive rygere opmærksomme på den betydelige risiko, de løber ved at være sammen med personer, der ryger. Astmatikere og allergikere risikerer, at deres symptomer forværres, når de udsættes for passiv rygning. Opfordringen er derfor til alle passive rygere – Sig fra! (2004)

Læs mere om passiv rygning

Atopikere skal undgå tobaksrøg

Der er enighed om, at forekomsten af allergiske luftvejssygdomme er steget dramatisk i de seneste 200 år, særlig stor har væksten været de seneste årtier. Årsagerne til denne stigning har været diskuteret intenst.

Befolkningsstudier har vist, at der er en sammenhæng mellem allergi og/eller astma og
mad
infektioner i barndommen,
allergen niveau,
forureningskilder indendørs og udendørs.

På trods af de store anstrengelser der er lagt for dagen i disse undersøgelser, har det knebet en hel del med at fastslå årsagssammenhænge og mulige allergi-udløsende mekanismer. Der er et stort behov for at få undersøgt disse forhold grundigere.

Det er vist i studier, at hvis vordende mødre ryger er det en risikofaktor for udvikling af allergisk sygdom hos det ufødte barn.

Passiv rygning forårsager en øget hudreaktion, øget serum IgE og øget forekomst af eosinofile celler (en type hvide blodlegemer) hos børn.

Det hævdes i dag igen og igen at tobaksrøg er den vigtigste enkeltstående faktor for udvikling af allergisk sygdom, men der er kun meget få studier der har eftervist denne påstand.

Tidlige studier af effekten af passiv rygning viste, at den kunne forårsage en lang række individuelle reaktioner.

Der er på nuværende tidspunkt ikke gennemført studier, der har vist effekten af passiv rygnings interaktioner hos atopikere.

Et nyt studie har demonstreret, at atopikere udsat for kortvarig passiv rygning og et kendt allergen, reagerede kraftigere end normalt på allergenet.

Studiet konkluderer at passiv rygning kan forværre allergiske reaktioner og at det må anbefales allergikere at undgå tobaksrøg. .
(J Allergy Clin Immunol
2006;118:441-6.)

Unge er ofte passive rygere i sportsklubben.

I tre ud af fire sportshaller og klubhuse er det tilladt at ryge i indgangspartiet og i cafeteriaet, ligesom det er tilladt at ryge i hvert tredje omklædningsrum. Udover at være sundhedsskadeligt kan det også friste de unge til selv at begynde at ryge. Sundhedsstyrelsen har derfor, i samarbejde med idrætsorganisationer og Kræftens Bekæmpelse, iværksat en kampagne for at gøre det muligt at vælge et røgfrit miljø. Sundhed.dk 23-06-03

Forældres rygning gør børn syge

Børn fra hjem, hvor der ryges er mere fraværende fra skolen med hoste og forkølelse end deres jævnaldrende fra røgfri hjem, viser ny undersøgelse. Resultaterne, som er offentliggjort i tidsskriftet American Journal of Epidemiology viste, at børn fra hjem med rygere havde mindst 27% større risiko for at have sygefravær. Risikoen steg betydeligt hvis der var mere end en ryger i hjemmet, og hvis barnet havde haft astmaanfald.
Eksempelvis havde børn med astma og to rygere i hjemmet mere end fire gange så stor risiko for at være fraværende end raske børn med ikke-rygende forældre. Man bør opfordre alle forældre til børn med astma til at holde børnene væk fra tilrøgede miljøer, eftersom det kan være skadeligt for lunger, som stadig vokser. Sundhed.dk 27-05-03