Sammenhæng mellem phthalater og atopi

En svensk undersøgelser påviser, at børn der udsættes for plastblødgørere er i risikogruppe for at udvikle eksem og allergi. Resultatet er tankevækkende, fordi anvendelse af plastblødgørere også tidsmæssigt falder sammen med øgningen af astma og allergitilfælde i den industrialiserede verden. Environ Health Perspect 2004;112

Plastblødgørere måske årsag til allergi.

Støvede plasticgulve er måske årsag til de stigende problemer med luftvejsallergier. Arbejdsmiljøinstituttet er ved at undersøge dette nærmere. De blødgørende stoffer – phthalater – i plastic afgiver dampe, som når de binder sig til gulvstøv, er mistænkt for at være en medvirkende årsag til allergier. Derfor er det vigtigt at holde PVC gulve omhyggeligt rene. … Læs mere Plastblødgørere måske årsag til allergi.