Sammenhæng mellem phthalater og atopi

En svensk undersøgelser påviser, at børn der udsættes for plastblødgørere er i risikogruppe for at udvikle eksem og allergi. Resultatet er tankevækkende, fordi anvendelse af plastblødgørere også tidsmæssigt falder sammen med øgningen af astma og allergitilfælde i den industrialiserede verden. Environ Health Perspect 2004;112

Er plastblødgørere skurken ved udvikling af allergi

Ny undersøgelse peger på at plastblødgørere kan spille en meget stor rolle i forbindelse med udvikling af allergi. Norske og danske undersøgelser på mus har tidligere antydet at plastblødgørere har en forstærkende effekt på allergener, med det resultat at der skal mindre mængder af allergen til at udløse anfald, når allergenerne optræder i forbindelse med … Læs mere Er plastblødgørere skurken ved udvikling af allergi