Tag Archives: priktest

Test ved fødemiddelallergi

At skulle opgive at spise en bestemt fødevare
skal helst bygge på et solidt grundlag. Derfor er der en række
tiltag, der kan sættes i værk, inden beslutningen tages.

Desuden kan man, hvis man eksperimenterer
med at eliminere fødevarer fra kosten uden vejledning, komme til
at gøre mere skade end gavn. Derfor er det vigtigt at have læge
eller speciallæge med på råd. Det, der kan være
fare for, er at man uforvarende kommer til at begrænse antallet
af de fødevarer, man indtager, på et løst og usikkert
grundlag.

Vitaminmangel, underernæring, øget
infektionsrisiko og dårlig fordøjelse kan være følgen.
Endelig ville det være ærgerligt, at udelukke noget man godt
kan lide og måske undvære lækkerier, hvis det ikke er
nødvendigt.

Når det så er sagt, kan man
idag teste for allergi overfor bestemte fødevarer, dels ved en
priktest og dels ved en blodprøve.

Den endelige dom vil først falde
efter en eliminationsdiæt. Eliminationsdiæten går i
den simple version ud på, at man lader være med at spise den
pågældende fødevare i 14 dage. Derefter prøver
man forsigtigt og med små mængder, igen at indtage den mistænkte
fødevare. Skulle det medføre en allergisk reaktion, er det
tid til at gå til lægen og bede om, at blive grundigt undersøgt
og få allergien udredt.

For nu er der en begrundet mistanke. Herefter
kan der ved lægers mellemkomst arrangeres de ovennævnte priktests
og blodprøver og en egentlig diæt plan kan blive lagt, med
henblik på at få fundet synderen.

Når man har fået foretaget
tests – både blodprøver og priktests – er der stadig en vis
usikkerhed om, hvor sikker dommen er på baggrund af test resultaterne.
Derfor er det vigtigt at have en kyndig læge med ved vurderingen
af resultaterne. Denne læge bør også foretage en egentlig
eliminationstest. Fremgangsmåden er at du vil skulle spise en hypoallergen
kost i en periode. En diæt risikoen for en allergisk reaktion er
mindst mulig en. Derefter vil du blive udsat for at skulle indtage en
fødevare (provokation) som du er mistænkt allergisk overfor.
Ofte vil det være sikrest at den foretages som en blindet test.
Dette betyder at du ikke ved hvad der er i den fødevareprøve
du skal indtage. Efter at have prøvet en række forskellige
ødevarer vil du og lægen kunne identificere præcist
hvilke fødevarer du bør undgå og hvilke du trygt kan
spise.

En fejlkilde ved priktests er, at den person,
der prikker gennem dråben med test-ekstrakten, glemmer at skifte
den lille “kniv” ud fra prik til prik. Det siger sig selv, at
hverken du selv eller lægen herefter vil være i stand til,
på et sikkert grundlag, at se hvad du er allergisk overfor. Alle
ekstrakterne vil være blandet sammen.

Endelig er det vigtigt under hele testforløbet
at følge lægens retningslinjer. Det er vanskeligt at holde
sig fra lækkerier du ellers af vane spiser, venner og bekendte kan
uforvarende komme de fødevarer du skal undgå i en ret, og
så kan resultatet senere blive usikkert.

Hvad er en priktest

En priktest er populært sagt en provokation af dit immunsystem med kendte rene allergener. “Prik” refererer til at der bliver prikket et lille hul i huden med en fin lancet.

Det er i dag muligt, ved hjælp af en priktest, at få en indikation af, om man reagerer allergisk overfor et givent allergen. Metoden har været anvendt i mange år til at teste allergikere for nogle af de stoffer, som de måske er allergiske overfor.

Testen er kun en del af den samlede vurdering, idet testen på nuværende tidspunkt ikke er så sikker, at det er muligt at drage entydige konklusioner på baggrund af priktesten alene.

Fremgangsmåden ved priktesten er enkel. På et stykke hud (ofte underarmen) fastgøres et stykke tape med en række numre på.
Ud for hvert nummer afsættes en dråbe – hvert nummer refererer til et bestemt allergen (Birk, græs, æg, hund, kat og så videre).
For senere at vide, hvordan du reagerer, er der er en kontrol og en histamin dråbe.

Der sættes en række dråber, en for hver af de forskellige stoffer, der skal testes.
Dernæst vil sygeplejersken eller lægen med en fin lancet prikke et lille bitte hul i huden gennem dråben – (normalt vil det ikke bløde) – for at allergenet kan komme i kontakt med dit immunsystem.

Lægen skifter lancet for hvert prik.

Dette gøres for ikke at blande de forskellige ekstrakter sammen.
Det er vigtigt, at der benyttes en ny lancet, hver gang, der skal prikkes gennem en dråbe, ellers har hverken lægen eller du mulighed for at finde frem til hvilke stoffer, du reagerer på, og hvilke du ikke reagerer på – fordi allergenerne er blevet blandet på lancetten.

Det vil sige, at det er vigtigt at lægen, hver gang skifter lancet.

Den næste risiko for at få et usikkert resultat er ved aftørringen af armen – eller rettere afdupningen af armen.
Det siger sig selv, at når du nu har et antal små huller i armen, så vil det kunne give usikre resultater, hvis reagenserne nu tørres ud over hele armen – så kan der komme reagenser ned i de forkerte huller og det vil være umuligt at vurdere resultatet med sikkerhed.
Det er derfor vigtigt at lægen er omhyggelig, med at duppe dråberne væk og ikke tørre hen over armen eller ryggen, hvor testen nu er blevet taget.

Hvorfor nu gennemgå dette så grundigt?

Jo – det ville være ærgerligt, at skulle få det indtryk, at der er noget du er allergisk overfor på et forkert grundlag.

Din hverdag kan være bøvlet nok i forvejen!

Hvad er det vigtigt, at du husker på, inden du kommer til lægen for at få foretaget en priktest?

Selvfølgelig har lægen gennemgået dette med dig, men der er en del ting, du selv kan være opmærksom på, inden du skal have foretaget en priktest.

Antihistaminer må ikke tages 3 dage inden testen.
Hismanal må ikke tages 6 uger inden testen.

Kortison-creme må ikke bruges 1(et) døgn inden, på det sted hvor testen skal udføres.
Stærk steroidsalve må ikke være anvendt 2-3 uger før testen.

Armen skal normalt altid sprittes af inden lægen begynder på testen, men det er især vigtigt, hvis du har brugt lotion, creme eller cremedusche.
Er armen ikke rengjort ordentligt vil disse midler kunne være med til at give et fejlagtigt resultat.

Når testen er gennemført, vil du skulle sidde i et stykke tid i venteværelet, hvorefter lægen vil aflæse resultatet.

Er du allergisk overfor nogle af stofferne, vil du reagere ved at du får en papel (huden hæver og rødmer) på huden.

Størrelsen af denne papel vil være et udtryk for, hvor kraftigt du må antages at reagere på det pågældende stof.
Her sammenligner lægen med kontroldråben og histamindråben.
Lægen vil tegne rundt om papelen og overføre cirklen til et stykke specialtape, som han vil sætte ind i din journal.

Dette vil lette arbejdet med at vurdere om en eventuel diæt/allergisanering eller behandling har hjulpet når du bliver testet senere.

Fødevareallergi

Håndteringen af fødevareallergi hæmmes af overdiagnostisering og manglende enighed om hvilke diagnostiske kriterier, der skal lægges vægt på.
Fødevareallergi påvirker mere end 1%- 2 % (men færre end 10%) i USA. Alligevel er det svært at forstå/kontrollere denne potentielt livstruende sygdom.
En gennemgang af studier fra 1988 til 2009 viser, at der mangler studier af tilstrækkelig kvalitet, og der mangler enighed om definition og diagnose af fødevareallergi. Følgende konklusioner kan fremhæves:
Der kan ikke findes dokumentation for, at antallet af fødevareallergikere er stigende.

Både priktest og blodprøver (specific IgE bestemmelse) er følsomme, men ikke specifikke: Ca halvdelen af patienter med en sygehistorie, der ikke er entydig samt positive testværdier, vil ikke være fødevareallergikere. Provokationstest er stadig den mest præcise undersøgelsesmetode, selv om den er både besværlig og potentielt farlig.

Specifik fødevareimmunterapi ser lovende ud, men man mangler dokumentation for, at behandlingsresultaterne er varige. Anti-IgE behandling har tilsyneladende en effekt hos visse patienter.

Probiotika kombineret med enten amning eller hypo-allergen modermælkserstatning til højrisikobørn kan kan forsinke eller forhindre allergi hos barnet. Dokumentationen for effekten af allergenfri diæt under graviditeten er ikke entydig.

Konsekvenserne af en forkert diagnosticeret fødevareallergi kan være en unødigt restriktiv diæt, uro eller angst og sociale udfordringer. Desuden kan en forkert diagnose medføre, at en livstruende tilstand bagatelliseres.

Da fødevareallergi kan udløse livstruende tilstande, bør patienter der mistænkes for at have fødevareallergi (med IgE reaktion??) testes med priktest og specifikke blodprøver. Har patienten positive tests, men ikke en sygdomshistorie der konsekvent peger på fødevareallergi, bør vedkommende henvises til provokationstest.

Ved ethvert provokationsforsøg skal der være det nødvendige akut-beredskab til rådighed.

Fødevareallergikere skal lære at holde sig fra de fødevareallergener, de reagerer på og de bør desuden udstyres med en epi-pen.

Medscape 07/05/2010;