Tag Archives: probiotika

Fødevarer og udvikling af atopisk eksem.

Samspillet mellem fødevarer og udvikling af allergi udgør en stor udfordring for både de praktiserende læger og specialister. I dag er man så langt, at man kan sige, at allergien opstår i et komplekst samspil mellem genetiske faktorer og miljøfaktorer, der sammen udløser alvorlige reaktioner på allergener.

Atopi i familien er fortsat den bedste metode til at identificere børn, der er i farezonen for at udvikle atopi/allergi.

Fødevarernes rolle:
Børn i risikogruppen, der tidligt får komælk, æggeproteiner og andre fødevareallergener, risikerer at udvikle fødevareallergi eller atopisk eksem.

Luftbårne allergeners (især husstøvmider) rolle:
Børn i risikogruppen, der tidligt udsættes for især husstøvmider, kan risikere senere i livet at udvikle astma.

Men tilbage står, at de metoder, der i dag er til rådighed for ;quot;diagnostisering;quot; af allergi, stadig kun er retningsgivende og skal granskes og fortolkes grundigt i hvert enkelt tilfælde.

Den atopiske triade.
Vi ved i dag at:

– Atopisk eksem kan udvikle sig til høfeber eller astma.

– Antallet af patienter med astma og atopisk eksem stiger.

– Atopisk eksem er en risikofaktor for opståen og sværhedsgrad af astma i barndommen.

De fælles mekanismer for udviklingen af atopi er:

– genetisk betinget

– betinget af miljøfaktorer og

– livsstilsfaktorer.

Derfor er det særligt vigtigt som forældre og læge, at være særlig opmærksom på atopisk eksem hos barnet og særligt fokusere på risikoen for, at barnet kan udvikle IgE-betinget luftvejsallergi og fødevareallergi. Når et barn tidligt i livet udvikler mælkeallergi/-intolerans, er der en øget risiko for, at barnet følger den allergiske march, der inkluderer atopisk eksem og fødevareallergi tidligt i barndommen fulgt af luftvejsallergier senere.

Teoretisk set kunne man forestille sig, at ved forebyggelse/tidlig behandling af atopisk eksem ville det være muligt, at begrænse/forhindre udviklingen af astma eller høfeber. Dette understreger betydningen af, at man som familie, der er ramt af atopi, gør alt hvad der stå i ens magt for at forebygge, at barnet senere udvikler mere eller mindre alvorlige allergier.

Krydsallergi.
Krydsallergi udgør et særligt problem. Mange er allergiske overfor pollen. I disse pollen er der proteiner, der “ligner” proteiner i bestemte fødevarer (se Krydsallergiskemaet).

Igennem årene har mange pollenallergikere oplevet alvorlige og enkelte endog fatale reaktioner, når de uforvarende har spist en bestemt fødevare.

Man ved endnu ikke med sikkerhed, hvordan krydsallergien opstår, men teoretisk set kan pollen, der opsamles i næse og svælg, blive opsamlet og sunket sammen med spyt og dermed gøre mavetarmkanalen særligt følsom for disse proteiner. Når man så spiser en fødevare med lignende proteiner, risikerer man den allergiske reaktion.

En særlig ondskabsfuld “allergen-smittekilde” kan man som omhyggelig og påpasselig fødevareallergiker komme ud for ved sjældne lejligheder:

Man kommer til at røre ved fødevarer,man er allergisk over for.

Man får et kys af kæresten , der lige har spist peanut eller nødder (nougat)

Man holder en i hånden, der har rørt ved fødevarer, man er allergisk over for.

Derfor er det klogt altid at have sin akut-medicin med – antihistaminer eller hvis lægen har ordineret det – adrenalin.

Hverdag med atopi.
Ønsker man at forebygge allergi hos sine børn, er de bedste råd at:

Reducere kontakten med allergener mest muligt (ventilationsanlæg)

Spædbarnet skal ammes så længe som muligt (min. 6 måneder)

Kan barnet ikke ammes, kan man give højhydroliseret mælkeerstatning.

Reducere kontakt med husstøvmideallergener ved bl.a. bruge allergentætte overtræk. (LINK)

Er barnet arveligt disponeret for atopi, viser flere studier, at det har en øget risiko for at blive overfølsom over for fødevareallergener. Derfor er det vigtigt at gøre så meget som muligt for at reducere risikoen for at udvikle allergi. Det gør man bl. a. ved at følge ovenstående råd.

Undersøgelser har bl.a. vist, at det er en beskyttende faktor når man som spæd får infektioner, idet man antager at baggrunden er, at infektionerne er med til at styrke barnets immunsystem.

Derfor er man blevet meget interesseret i probiotikas eventuelle gavnlige virkning på atopisk eksem. (LINK). Tilsyneladende er der to faktorer ved probiotika, der kan beskytte mod udvikling af atopisk eksem. Den ene faktor er en modning af immunsystemet, den anden er en udskiftning af “dårlige” bakterier,der gør tarmslimhinden utæt for allergener, med”gode” bakterier der styrker tarmens barrierefunktion. (LINK)

Kilde: :Curr. Opin Allergy Clin Immunol 4(2): 125-129, 2004

Fødevareallergi

Håndteringen af fødevareallergi hæmmes af overdiagnostisering og manglende enighed om hvilke diagnostiske kriterier, der skal lægges vægt på.
Fødevareallergi påvirker mere end 1%- 2 % (men færre end 10%) i USA. Alligevel er det svært at forstå/kontrollere denne potentielt livstruende sygdom.
En gennemgang af studier fra 1988 til 2009 viser, at der mangler studier af tilstrækkelig kvalitet, og der mangler enighed om definition og diagnose af fødevareallergi. Følgende konklusioner kan fremhæves:
Der kan ikke findes dokumentation for, at antallet af fødevareallergikere er stigende.

Både priktest og blodprøver (specific IgE bestemmelse) er følsomme, men ikke specifikke: Ca halvdelen af patienter med en sygehistorie, der ikke er entydig samt positive testværdier, vil ikke være fødevareallergikere. Provokationstest er stadig den mest præcise undersøgelsesmetode, selv om den er både besværlig og potentielt farlig.

Specifik fødevareimmunterapi ser lovende ud, men man mangler dokumentation for, at behandlingsresultaterne er varige. Anti-IgE behandling har tilsyneladende en effekt hos visse patienter.

Probiotika kombineret med enten amning eller hypo-allergen modermælkserstatning til højrisikobørn kan kan forsinke eller forhindre allergi hos barnet. Dokumentationen for effekten af allergenfri diæt under graviditeten er ikke entydig.

Konsekvenserne af en forkert diagnosticeret fødevareallergi kan være en unødigt restriktiv diæt, uro eller angst og sociale udfordringer. Desuden kan en forkert diagnose medføre, at en livstruende tilstand bagatelliseres.

Da fødevareallergi kan udløse livstruende tilstande, bør patienter der mistænkes for at have fødevareallergi (med IgE reaktion??) testes med priktest og specifikke blodprøver. Har patienten positive tests, men ikke en sygdomshistorie der konsekvent peger på fødevareallergi, bør vedkommende henvises til provokationstest.

Ved ethvert provokationsforsøg skal der være det nødvendige akut-beredskab til rådighed.

Fødevareallergikere skal lære at holde sig fra de fødevareallergener, de reagerer på og de bør desuden udstyres med en epi-pen.

Medscape 07/05/2010;

Probiotika – baggrund

Probiotika er mikroorganismer, der har helbredsfremmende effekter. Enten som
behandling eller forebyggelse. Der har især været forsket i effekten af “gode”;
bakterier.

I løbet af de sidste 10 år er der fremkommet stadig mere dokumentation
for effekten af mælkesyrebakterier og andre probiotika. Udgangspunktet er,
at tarmens normale bakterieflora har en beskyttende funktion overfor sygdomsfremkaldende bakterier.
Især hos spædbørn lader det til, at probiotika medvirker til at modne
og styrke tarmens immunapperat, så barnet bliver mere modstandsdygtigt
overfor allergi.

Virkningsmekaniske – probiotika.

For det første virker probiotika ved at hæmme sygdomsfremkaldende bakteriers
vækst.
For det andet stimulerer de tarmslimhinden så tarmens barrierefunktion
styrkes. Tarmen skal danne en naturlig barriere mod allergener. Er tarmen utæt
evt som følge af infektion fra “dårlige” bakterier,
mener man at evt. allergener kan trænge fra tarmen ud i blodbanen og
derfra være med til at forårsage allergiske symptomer.
For det tredje mener man, at probiotika måske kan være med til at dæmpe
de allergiske reaktioner ved at bremse frigivelsen af IgE.

Probiotika og atopisk dermatit.

Endnu er der kun få studier, der beskæftiger sig med effekten
af probiotika ved atopisk dermatit. Udgangspunktet for forskningen har været
en teori om, at tarmfloraen i den tidlige barndom, har en stor betydning for
modningen af immunsystemet.
Derudover har man set, at i den industrialiserede verden bliver barnets tarm
sent eller ufuldstændigt koloniseret med gode bakterier. Dette hæmmer
eller forsinker modningen af tarmens barrierefunktion.

Hos patienter med atopisk
dermatit ser man betændelse og øget utæthed i tyndtarmen.
Disse iagtagleser har dannet grundlag for gennemførelsen af en undersøgelse,
hvor man til spædbørn
har givet probiotika eller placebo (snydemedicin).
Resultatet har været
lovende. Det blev vist, at der i gruppen af spædbørn, der fik
probiotika, var der langt færre der havde atopisk dermatit, da børnene
blev undersøgt i 2 årsalderen.
Der var en
effekt på forekomst af eksem, men der var ingen effekt på IgE.

Konklusionen er, at der skal flere store undersøgelser til for med
sikkerhed at kunne sige noget om effekten af probiotika ved atopisk dermati,
men måske vil probiotika vise sig at være gavnlige i forebyggelsen af atopisk
dermatit og andre allergiske sygdomme?.

Kilde: Ugeskrift for læger;164: 5769-72