Tag Archives: rygning

Skolelederes rygevaner påvirker

En ny dansk undersøgelse viser, at på efterskoler, hvor skolelederen ryger, er der flere elever og lærere der ryger, end der er på de skoler, hvor skolelederen ikke ryger. Årsagen skal tilsyneladende findes i om skolen har en aktiv eller passiv rygepolitik. Undersøgelsen på 14 efterskoler har vist, at på de ni skoler, hvor der herskede en passiv rygepolitik, var 8 af skolelederne rygere. På de sidste 5 skoler var lederne ikke-rygere og her herskede en aktiv rygepolitik. sundhed.dk

Unge astmatikeres rygevaner

Der er netop offentliggjort en ny dansk undersøgelse, der viser, at unge astmatikere ryger mere end raske jævnaldrende. Dette er risikabelt af flere årsager. Dels fordi røg er lokalirriterende i lungerne og kan medføre hvæsende vejrtrækning og astma, og dels fordi unges lunger endnu ikke er færdigudviklede. Rygning medfører at lungerne ikke færdigudvikles. Dette medfører en risiko for nedsat lungefunktion senere i livet. Undersøgelsens resultat er overraskende og stiller spørgsmålstegn ved, om der bliver gjort nok, for at informere de unge astmatikere om de alvorlige langtidskonsekvenser rygning kan have specielt for dem. Radioavisen 17-10-03.

Astma risikofaktorer

En amerikansk undersøgelse offentliggjort under “American Thoracic Society 99th International Conference” viser, at hvis moderen er mere end 35 år gammel når hun føder, øger det barnets risiko for udvikling af astma med 70%. Desuden viste det sig at 90% af de mødre, der var rygere, fortsatte med at ryge under svangerskabet, selv om det er kendt at risikoen for at barnet udvikler astma fordobles.( Abstract Page A831)

Unge er ofte passive rygere i sportsklubben.

I tre ud af fire sportshaller og klubhuse er det tilladt at ryge i indgangspartiet og i cafeteriaet, ligesom det er tilladt at ryge i hvert tredje omklædningsrum. Udover at være sundhedsskadeligt kan det også friste de unge til selv at begynde at ryge. Sundhedsstyrelsen har derfor, i samarbejde med idrætsorganisationer og Kræftens Bekæmpelse, iværksat en kampagne for at gøre det muligt at vælge et røgfrit miljø. Sundhed.dk 23-06-03