Tag Archives: stress

Stress – en årsag til kløe hos eksempatienter

Et nyt studie har set på sammenhængen mellem kløe og stress.

Forskerne fandt ud af, at stress nedsætter følelsen af kløe fra et område, forskerne havde påført et stof, der udvikler kløe, men stress medfører en øgning af spontan kløeaktivitet. Det fremhæves, at det hos patienter med eksem starter en ond cirkel, ved at sund hud bliver udsat for kløepåvirkning og dermed øget inflammatorisk aktivitet og eksemudvikling. Endelig viser undersøgelsen at eksempatienter, der er mere udsatte for at få stress, også har alvorligere eksem. (Ref. 1)

  1. Mochizuki, H. , Lavery, M. , Nattkemper, L. , Albornoz, C. , Valdes Rodriguez, R. , Stull, C. , Weaver, L. , Hamsher, J. , Sanders, K. , Chan, Y. and Yosipovitch, G. (2019), Impact of acute stress on itch sensation and scratching behaviour in patients with atopic dermatitis and healthy controls. Br J Dermatol, 180: 821-827. doi:10.1111/bjd.16921

Der er ingen tvivl om, at denne sammenhæng er velkendt af eksempatienter, men med denne undersøgelse lægges der op til, at der burde anvendes ressourcer til at uddanne patienterne i stressreduktion.

Så hvad har du gjort selv, der har hjulpet dig med at reducere stress i din hverdag? Del gerne eller kommenter her.

Børneeksem og daginstitutioner

I en tysk undersøgelse blev det påvist, at børn har en øget risiko for at få eksem, når de passes i daginstitution inden de er 2 år gamle. Undersøgelsen sammenlignede en gruppe børn fra det tidligere Østtyskland, og en gruppe børn fra Vesttyskland. I Østtyskland gik ca 55% af børnene i daginstiution før 2 års alderen i modsætning til kun 6% i Vesttyskland. Forskerne har ikke undersøgt hvilke faktorer, der kunne udløse eksem, men peger på, at der kan være forskellige muligheder: Børnene i institution bliver udsat for flere allergener og mikroorganismer, end de ville blive hjemme – desuden skal man være opmærksom på, at børnene i daginstitution også kan være udsat for stress – en faktor der påvirker vores immunsystem. Allergy 17 august 2010