Tag Archives: symptomer

Piller mod græspollenallergi er effektive, hvis man holder ud.

I et svensk studie har man undersøgt dels effekt og dels årsager til at personer i langvarig behandling for græspollenallergi med tabletter (SLIT), falder fra i behandlingsforløbet. Resultaterne viser at for dem der vedbliver i behandlingsforløbet hele perioden er der god effekt. Desuden havde den gruppe, der holdt ud, halvt så mange astma symptomer, sammenlignet med gruppen, der ikke tog medicinen efter forskrifterne.

KILDE: Sublingual grass allergen specific immunotherapy: a retrospective study of clinical outcome and discontinuation. Christer Janson, Fredrik SundbomPeter Arvidsson and Mary Kämpe; Clinical and Molecular Allergy201816:14, https://doi.org/10.1186/s12948-018-0093-8

Høfeber

Høfeber er en udbredt lidelse, der rammer rigtig mange mennesker i Danmark hvert år. Årsagen til høfeber skal findes i pollen eller skimmelsvampesporer. Ved høfeber overreagerer immunsystemet på allergener, som om de var giftige. Dette medfører irritation og hævelser.

Man ser ofte at høfeber findes i bestemte familier og har en forbindelse til astma og eksem. Det er ikke ualmindeligt i en familie, at et af familiemedlem har astma, en anden har høfeber, en tredje eksem. Desværre ses det ikke sjældent at den samme person kan rammes af flere af de nævnte lidelser.

Symptomer

Symptomerne på høfeber kan variere fra person til person – de hyppigst sete symptomer er nysen, løbende eller tilstoppet næse, røde, rindende og kløende øjne, og kløe i svælget. Hyppigt hører man også at personen har hvæsende vejrtrækning, hvilket kan pege i retning af en mere eller mindre alvorlig astma.

Årsager

De forskellige pollen frigøres på forskellige tidspunkter i løbet af foråret og sommeren. Nogle personer reagerer på lave koncentrationer andre tåler højere koncentrationer af pollen, før deres symptomer viser sig. I pollensæsonen er det en god ide at følge med i DMI’s pollenvarsling, så man kan træffe sine forholdsregler. Faktorer der kan forværre reaktioner fra pollen er vejret og luftkvaliteten. Luftkvaliteten måles i de store byer og der varsles også om smog etc.

Forebyggelse

Der er en del ting man selv kan gøre for at lindre eller forhindre høfebersymptomer:

1. Hold dig orienteret om, hvor høj pollenkoncentrationen i luften er, ved at følge pollenmeldingerne.
2. Luft kun ud efter duggen er faldet om aftenen, om natten og i de helt tidlige morgentimer, på disse tidspunkter er pollenkoncentrationen lavest.
3. Tør ikke vasketøj udendørs i pollensæsonen.
4. Få pollenfilter i bilen, og hold ruderne lukket.
5. Undgå at tage blomstrende grene og planter, som kan afgive pollen, ind i hjemmet.
6. Brug solbriller, herved undgår du at få alt for mange pollenkorn i øjnene.
7. Få andre til at slå græsplænen for dig, hvis du lider af høfeber.
8. Tal med lægen om hvilken medicin der er mest velegnet til at lindre dine symptomer.

Høfeber en alvorlig tilstand med gode behandlingsmuligheder.

 I følge amerikanske opgørelser, viser det sig, at lægerne her opfatter høfeber som et forbigående ubehag. Dette på trods af at det er den 6. største kroniske sygdom i Amerika. Høfeber har stor indflydelse på patientens livskvalitet.

Fakta:
10-30% af voksne har høfeber
40% af børn har høfeber
og dette er muligvis en undervurdering af sygdommens faktiske omfang, idet mange ikke går til læge med deres problemer. Endelig kan det slås fast, at omfanget af høfeber igennem de sidste 3 årtier er steget med 100%.

I dag er der ikke fundet en årsag til udviklingen af sygdommen, men der arbejdes på en række forklaringsmodeller. En af dem er hygiejne-teorien og en anden er påvirkning fra miljømæssige faktorer. Men endnu mangler der dokumentation for årsagen til udvikling af høfeber.

Livskvalitet er en god målestok for, hvor effektiv behandlingen af høfeber er. Der er meget, der tyder på, at der stadig kan opnås meget ved at sikre, at man får den bedste medicin for sin sygdom. Her betyder det meget, at lægen også er interesseret i patientens livskvalitet.

Hvilke symptomer er der ved høfeber?
De almindeligste er:

Nysen
Kløende næse
Rindende næse
“tæt” næse
der ud over kan personen opleve
Hovedpine
Nedsat lugtesans
Symptomer fra øjnene
endelig er der
Nedsat energi
Negativ påvirkning af børns adfærd.


Umiddebart synes symptomerne som høfeberpatienter fremviser at være til at leve med. Men faktum er, at patienterne er kraftigt påvirket både med hensyn til energi, følesesmæssigt og socialt.

Dette medfører nedsat produktivitet for den voksne og for børn og unge fravær fra skolen.

Der findes så vidt vides ingen danske opgørelser over de omkostninger, høfeber påfører samfund og patient, men amerikanske opgørelser viser, at det er meget store beløb det koster i direkte(lægebehandling) og indirekte omkostninger(fravær). Så de 3 faktorer: livskvalitet, direkte sundhedsomkostninger og indirekte omkostninger er kraftigt påvirket i negativ retning ved høfeber. Derfor er det vigtigt, at høfeberpatienten hele tiden får den bedst mulig behandling.

Endelig er der flere undersøgelser, der peger på, at høfeber kan være starten på mere alvorlige sygdomme som f.eks astma. Det vil sige, at der er en række kendte følgesygdomme til høfeber:

Udvikling af astma, forværring af astma, bihulebetændelse,mellemørebetændelse, søvnbesvær og forværring af øjensymptomer.