Tag Archives: tarmbakterier

Svamp øger børns risiko for at udvikle astma senere i livet

Canadiske forskere har undersøgt bakteriesammensætningen i børns afføring og senere har de udvidet deres undersøgelsesområde til også at indbefatte børn fra Eucador. Deres resultater er meget interessante og understøtter igen hygiejnehypotesen.

Det viste sig at børn, der fik rent vand, hyppigere havde svampen “Pichia” i deres tarm, og dermed havde de en øget risiko for at udvikle astma senere i livet. Undersøgelsesmetoden for Pichia var ikke tilgængelig på det tidspunkt, hvor den canadiske gren af undersøgelsen blev gennemført, nu vil forskerne gå tilbage, og se om de kan finde en tilsvarende sammenhæng i Canada. Link til omtale af undersøgelsen

Antibiotikabehandling og fødevareallergi

Et amerikansk studie har set på sammenhængen mellem anvendelse af antibiotika i børns første leveår og risikoen for udvikling af fødevareallergi. Forskerne fandt en klar sammenhæng mellem brug af antibiotika og udvikling af fødevareallergi. Desuden antyder resultaterne at der er en højere risiko når barnet har fået flere kure i det første leveår. Endelig er risikoen øget når der anvendes bredspektrede antibiotika. Det skal understreges at forskerne selv fremhæver at resultaterne, de har fundet, skal dokumenteres i andre undersøgelser. Kilde

Undersøgelsen her underbygger teorien om, at der tilsyneladende er en sammenhæng mellem tarmfloraens sammensætning og risikoen for udvikling af forskellige autoimmune sygdomme. Kilde

Allergi og tarmflora

Der kommer stadig undersøgelser frem, der antyder en sammenhæng mellem tarmfloraens sammensætning og udvikling af allergi. Undersøgelser viser f.eks. at der er forskel på tarmbakteriesammensætningen hos danske og pakistanske børn. Set i lyset af at pakistanske børn har flere bakterier i tarmfloraen og mindre allergi – kan dette antyde, at en alsidig bakterieflora har en beskyttende effekt i forhold til udvikling af allergi.(Sundhed.dk 5-2-02)