Astma udredning ikke grundig nok

Der kan være flere grunde til at astmatikere tager mere medicin, end lægen har anbefalet. En kan være, at astmatikeren ikke er blevet tilstrækkeligt instrueret i brugen af medicinen og derfor ikke opnår den ønskede effekt. En anden årsag kan være at patientens astma og evt. allergi ikke er blevet udredt tilstrækkeligt, så patienten ikke … Læs mere Astma udredning ikke grundig nok

Lokalsteroider – en sikker behandling, når forskrifterne følges

Carsten Sand Petersen, Overlæge, dr.med. Speciallæge i hudsygdomme skriver i en artikel på sundhed dk, at det er hans opfattelse, at lokalsteroider ( hormoncremer) uberettiget har fået et lidt.dårligt ry. Carsten Sand Petersen mener, at mange forældre til børn med eksem, af frygt for eventuelle bivirkninger undlader at behandle deres børn effektivt med cremerne. F. … Læs mere Lokalsteroider – en sikker behandling, når forskrifterne følges

Uddannelse giver gode resultater blandt astma patienter

Efter 8 ugers struktureret uddannelsesprogram for astmatikere var der klart positive ændringer for deltagerne ved opfølgningen 2 år efter. Programmet omhandlede viden om luftvejene, hvordan man undgår astmaudløsende faktorer, hvordan man holder øje med sin lungefunktion og viden om astma-medicin. Der var opfølgning på effekten efter 1 år og efter 2 år og der var … Læs mere Uddannelse giver gode resultater blandt astma patienter

Astma bedres når patienterne uddannes

Det betaler sig at uddanne astmapatienter i hvordan de skal håndtere deres sygdom. Norske forskere har sammenlignet effekten af et uddannelsesprogram for astmatikere med en almindelig behandling. Dels har patienterne færre fraværsdage og dels får de over et år en bedre lungefunktion. Alt i alt vurderede patienterne at de havde haft et bedre år under … Læs mere Astma bedres når patienterne uddannes