Tag Archives: uddannelse

Astma udredning ikke grundig nok

Der kan være flere grunde til at astmatikere tager mere medicin, end lægen har anbefalet. En kan være, at astmatikeren ikke er blevet tilstrækkeligt instrueret i brugen af medicinen og derfor ikke opnår den ønskede effekt. En anden årsag kan være at patientens astma og evt. allergi ikke er blevet udredt tilstrækkeligt, så patienten ikke ved præcist, hvad der udløser astmaanfaldet. Dette kan medføre, at patienten ikke har mulighed for at foretage en grundig sanering af de miljøer vedkommende færdes i. allergisk hverdag.

Lokalsteroider – en sikker behandling, når forskrifterne følges

Carsten Sand Petersen, Overlæge, dr.med. Speciallæge i hudsygdomme skriver i en artikel på sundhed dk, at det er hans opfattelse, at lokalsteroider ( hormoncremer) uberettiget har fået et lidt.dårligt ry.
Carsten Sand Petersen mener, at mange forældre til børn med eksem, af frygt for eventuelle bivirkninger undlader at behandle deres børn effektivt med cremerne. F. eks. bliver behandlingen ofte afbrudt, så snart der er opnået en bedring i eksemet. For at bevare den gode effekt af lokalsteroiderne, skal behandlingen langsomt aftrappes.
En sporadisk brug af lokalsteroiderne kan således ikke anbefales. I stedet bør man behandle effektivt. Anvender man lokalsteroiderne korrekt, opnår man ikke alene, at få eksemet under kontrol, man reducerer også risikoen for, at bivirkninger opstår. Sundhed dk 09.07.02

 

Kursus for kronisk syge

Sundhed.dk skriver d. 23/11, at Ribe Amt som det første amt i Danmark har oprettet en uddannelse for kronisk syge. Målet med uddannelsen er at lære patienterne at leve bedst muligt med deres sygdom. Uddannelsen løber over 32 uger og ud over at give kursisterne mulighed for at skabe et netværk, bidrager den med viden om f.eks. psykologi, sociale rettigheder og revalidering. Blandt kursisterne på de to første hold findes personer med så forskellige lidelser som sukkersyge, gigt, allergi og piskesmæld.

Uddannelse giver gode resultater blandt astma patienter

Efter 8 ugers struktureret uddannelsesprogram for astmatikere var der klart positive ændringer for deltagerne ved opfølgningen 2 år efter. Programmet omhandlede viden om luftvejene, hvordan man undgår astmaudløsende faktorer, hvordan man holder øje med sin lungefunktion og viden om astma-medicin. Der var opfølgning på effekten efter 1 år og efter 2 år og der var forbedringer på følgende områder: psykisk velvære, arbejde (mindre fravær), og sociale og fysiske aktiviteter. Så det nytter at lære om sin astma på en struktureret måde. (J Asthma – 2001,38, s.321-330)

Astma bedres når patienterne uddannes

Det betaler sig at uddanne astmapatienter i hvordan de skal håndtere deres sygdom. Norske forskere har sammenlignet effekten af et uddannelsesprogram for astmatikere med en almindelig behandling. Dels har patienterne færre fraværsdage og dels får de over et år en bedre lungefunktion. Alt i alt vurderede patienterne at de havde haft et bedre år under uddannelsesforløbet sammenlignet med tidligere. (European Respiratory Journal feb 2001, Frode Gallefoss et al.)