Tag Archives: vaccinationsbehandling

Allergivaccination og eksem

Et meget tankevækkende og interessant eksperiment! En multiallergisk mand med eksem der ikke kunne behandles med de sædvanlige steroidcremer og andre traditionelle hudbehandlingsmidler. De nye biologiske midler til behandling af eksem, var endnu ikke lanceret så de beslutter, at behandle med allergivaccinationer.

Til forskernes store overraskelse viste det sig, at eksemudbruddene blev væsentligt mildere inden han nåede vedligeholdelsesdosis.

Der skal foretages grundigere undersøgelser for at vise om det var en enlig svale eller om der er muligheder i at anvende allergivaccinationer til lindring af udbredt og sværtbehandlelig eksem.

Kilde.

Immunterapi til børn med græspollenallergi

Et stort internationalt studie om effekten af immunterapi til børn med græspollenallergi konkluderer at: Behandling med standard kvalitets immunterapitablet for græs reducerede risikoen for at opleve astmasymptomer og at skulle anvende astmamedicin og havde en positiv langtidseffekt på høfebersymptomer og anvendelse af medicin, men viste ingen effekt mht forebyggelse af astma. Studiet omfattede 812 børn der blev behandlet i 3 år og fulgt i yderligere to år. Læs studiet her

Høfeber

Høfeber er en almindelig kronisk luftvejssygdom, der påvirker livskvalitet, produktivitet og andre sygdomme som astma.

Høfeber er en IgE medieret sygdom, der opstår efter man er blevet udsat for allergener. Det kan være husstøvmider, insekter, dyreskæl, skimmel eller pollen.
Allergikeren reagerer med løbende eller tilstoppet næse og kløe. Det bedste man kan gøre er, at forsøge at undgå allergenerne i videst muligt omfang, symptombehandle (v.h.a. antihistaminer/kortikosteroider), overveje vaccinationsbehandling og når det er nødvendigt – kontrol af astma, så den ikke forværres.

Behandlingsmuligheder
Der er mange forhold at tage i betragtning, når man skal behandles for høfeber. De forskellige mediciner giver hver især virkninger og bivirkninger. Men det vil, i samarbejde med lægen, være muligt at finde netop den behandling, der er bedst egnet. Ved en effektiv behandling af høfeber kan man i visse tilfælde undgå, at høfeber senere udvikler sig til astma.

Det er vigtigt, at lære så meget som muligt om høfeber, og at lære at undgå de allergener, der giver symptomer. Man skal som allergiker ikke opsøge problemerne.

På nuværende tidspunkt er der ikke nogen overbevisende dokumentation for en effekt af husstøvmidetæt sengetøj eller luftrensere.
Det ser heller ikke ud til, at der er en sikkert gevinst ved at vente længere end normalt med at præsentere spædbørn for fast føde.
Der er i øjeblikket ikke overbevisende dokumentation for effekten af akupunktur, probiotika og diverse urtepræparater.
Am Fam Physician. 2010;81:1440-1446.

Ny vaccine mod husstøvmideallergi?

DR bragte spændende information om forskere fra Singapores Universitet, der er ved at udvikle en genetisk vaccine mod astma. Forskerne har fremstillet en vaccine på grundlag af et gen fra husstøvmiden. Dette er en helt anderledes angrebsvinkel og der er store forventninger til effekten. Efter at forsøg på dyr har vist en god effekt, er forskerne klar til at afprøve vaccinen på mennesker i USA. Det skønnes at der i dag på verdensplan er omkring 100-150 mio. astmatikere og tallet er stigende.